Andrey Novakov
Андрей Новаков - ГЕРБ/ЕНП

За по-добри резултати в борбата с нередностите в ЕС ни трябва опростяване на  работата с еврофондовете, включително общ модел за обществени поръчки и техническа помощ на терен.

Това каза Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, по време на включването си в пленарна зала в дебат със зам.-председателя на Европейската комисия и комисар по бюджета Кристалина Георгиева.

„Радвам се, че България е посочена в доклада като добър пример за борба с измамите”, сподели Новаков.

По данни на Европейската комисия (ЕК), страната ни е една по първите по размер на възстановяване на неправомерните плащания през 2014г.- около 94%. България е и сред първите по докладване на грешки преди одит от ЕК – 14%, при средно за ЕС докладване на 0,8%. Отново според Комисията, в по-голямата си част грешките, допускани в България, са административни и по-рядко биват класифицирани като измами.

Според евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, страната ни е често крачка напред и предприема предварителни мерки за постигане на добри резултати. ЕК приветства националната ни стратегия за борба с измамите и корупцията, както и реформите при обществените поръчки.

„Важно е да се отбележи и отличната работа на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, допълни Андрей Новаков.

Докладът посочва, че приблизително 10% от нередностите на ниво ЕС са определени като измами на стойност 538 млн.евро. През същата година са спрени 193 плащания в ЕС, свързани с кохезионната и селскостопанска политика, възлизащи на повече от 7,7 млрд. евро. Докладът обобщава, че за 2014г. финансовото изражение на нередностите в ЕС нараства спрямо предходната година.

Докладът в Европейският парламент за защитата на финансовите интереси е базиран на Годишния доклад на Комисията за 2014г. Това е първият годишен доклад по темата на ЕК, който се изготвя със съдействието на държавите-членки. Той представя подробен анализ и препоръки за постигане на конкретни резултати в борбата с финансовите измами в ЕС.