Andrey Novakov REACT-EU
„Договорено!
България получава близо 1 млрд. лева допълнително за справяне с COVID кризата. Това са целеви средства за предприятия, фирми, публични институции.
Още през зимата, когато COVID „удари“ Европа, знаех, че каквото и да предприеме ЕС, трябва да е бързо. Затова и когато лично се заех с инструмента за справяне с кризата REACT-EU си обещах да докажа, че за ЕС думата „бързо“ не е фантазия.
Само за три месеца, след преговори и безсънни нощи в таблици и изчисления, днес се споразумяхме.
Страната ни вече е подготвена и има изграден механизъм да насочва финансирането от близо половин млрд. евро към най-нуждаещите се чрез оперативните програми – с грантове и финансови инструменти в подкрепа на малките и средни предприятия; с подпомагане на предприемачи и самонаети лица; с инвестиции в здравеопазването.
Държавите ще възстановяват със задна дата разходите за спешните мерки. Това означава, че правителствата ще могат да покриват вече извършени плащания от 1 февруари 2020 г. насам. Средствата ще могат да бъдат използвани до края на 2023г., както предложих.
Сега остава най-важното – ЕС да изглади вътрешните си противоречия, за да може дългосрочният бюджет да бъде факт и да върши основната си работа – да помага на хората.“

Това написа българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков във фейсбук, на 18 ноември, веднага след като стана ясно, че институциите на ЕС са постигнали предварително споразумение по инструмента REACT-EU, който ще осигури 47,5 милиарда евро за мобилизиране на допълнителни ресурси и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19  

Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за мобилизиране на допълнителни ресурси и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19.

На 18 ноември Европейският парламент и Съветът на ЕС приключиха преговорите за предоставяне на помощ за възстановяване от кризата във връзка с пандемията и нейните социални последици и за подготовка за зелено, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката на ЕС (REACT-EU).

REACT-EU ще осигури 47,5 милиарда евро през следващите две години. Ресурсите ще бъдат предоставени чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за 2021 г. и 10 милиарда евро за 2022 г. Операциите, обхванати от споразумението, следва да бъдат допустими от 1 февруари 2020 г. Също така държавите членки могат да използват тези ресурси до края на 2023 г., по-дълго от първоначалното предложение на Комисията, която беше определила срок от 2022 г.

Ресурсите ще бъдат разпределени в съответствие с принципа за партньорство, включвайки местни и регионални власти, както и органи, представляващи гражданското общество и социалните партньори.

Други въпроси, които бяха договорени:
 • 0,35% от ресурсите ще бъдат разпределени за техническа помощ, специално насочена към държавите членки, най-силно засегнати от пандемията, и тези, които биха изпитвали трудности при подготовката на своите програми;
 • инвестициите ще бъдат насочени към секторите, най-засегнати от
  икономическите последици от пандемията;
 • предварително финансиране от 11% от допълнителните ресурси ще бъде отпуснато за програми за 2021 г.;
 • държавите членки ще могат да разпределят част от допълнителните ресурси за програми от Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и трансгранични програми (Interreg);
 • за най-отдалечените региони ще бъде разпределена сума, съответстваща на финансова помощ от 30 евро на жител;
 • Европейската комисия ще определи разпределението на ресурсите на по-късен етап посредством актове за изпълнение;
 • Европейската комисия ще се стреми да одобрява всяка специална
  оперативна програма или всяко изменение на съществуваща програма в
  рамките на 15 работни дни;
 • финансовата подкрепа от ЕС трябва да стане по-видима – дейностите,
  свързани с използването на допълнителните ресурси, трябва да съдържат информация за „финансиране като част от отговора на Съюза за пандемията“.

Andrey NovakovСъдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „2020 г. е година на сътресения в ЕС, но и година на възстановяване. REACT-EU е пример за това как политиката на сближаване е важна част от възстановяването. Бизнесът и здравеопазването пострадаха силно и това финансиране ще бъде глътка свеж въздух за тях. Надяваме се, че Съветът ще преодолее вътрешното си разделение, за да позволи финансирането за възстановяване да започне за целия ЕС.“

Контекст

REACT-EU е предложение на Европейската комисия за справяне с икономическите последици от пандемията, под формата на изменение на Регламента за общите разпоредби, определящ текущия програмен период на политиката на сближаване. То идва след две по-ранни законодателни предложения, свързани с политиката на сближаване, Инвестиционната инициатива за реакция срещу коронавируса (CRII) и Инициативата за реакция срещу коронавируса плюс (CRII+), които изменят правилата за регионалните разходи, за да улеснят възстановяването. Допълнителните ресурси в REACT-EU ще дойдат от Инструмента за възстановяване на Европейския съюз.