Andrey Novakov
Андрей Новаков - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП

Рекорден бюджет на ЕС за следващата година, от който за България са планирани над 3 млрд. лв. междинни плащания.


 

„За 2018 година бюджетът на ЕС ще бъде над 160 млрд. евро поети ангажименти, а прогнозният от Европейската комисия размер на междинни плащания за България е повече от 3 млрд. лв.“, обяви Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, след подготвително заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент.

След заседанието в Страсбург стана ясно, че за инфраструктура, околна среда, подкрепа на бизнеса и научни изследвания България се очаква да получи над 1.5 млрд. лв. междинни плащания. Част от тях се използват за изграждане, рехабилитация и довършване на пътища, железопътни трасета, паркове, водопреносна мрежа и десетки други инфраструктурни проекти в цялата страна и в общините.

Други 360 млн. лв. се очаква да бъдат предназначени за увеличаване на младежката заетост, образование и обучение, социално включване и административен капацитет. Очаква се за развитие на селските райони и агробизнеса България да получи над 730 млн. лв. междинни плащания. За директни плащания към фермерите са предвидени над 1,5 млрд. лв. междинни плащания.

Тези пари се предоставят безвъзмездно на България. Предстои проектобюджетът на ЕС за 2018г. да бъде обсъден от Комисията по бюджети на ЕП, да бъде гласуван в пленарна зала, а след това да бъде постигнато окончателно съгласие между европейските Парламент, Съвет и Комисия.