Andrey Novakov Essential-oils_EP

Европейският парламент ще се бори да няма ново законодателство за етеричните масла  и ще иска Европейската комисия да изготви доклад относно въздействието им върху човешкото здраве в срок не по-рано от 6 години.


Това се случи в рамките на пленарната сесия на европейския парламент в Страсбург, на която българските евродепутати от всички политически групи се обединиха и заедно успяха да обърнат гласуването в полза на внесените от тях изменения към предварителната преговорна позиция. Според нея се очакваше в срок до 4 години ЕК да излезе с ново законодателно предложение за етерично-маслените култури, базирано на доклад за свойствата и ефекта им върху здравето.

С гласуването си по време на пленарната сесия евродепутатите одобриха преговорната позиция на Европейския парламент за тристранните срещи с Еврокомисията и Съвета. Така по време на триалозите Европарламентът ще се бори да няма никакво ново законодателство относно етикетирането и класификацията на българското розовото масло, а срокът за доклад на Европейската комисия да бъде фиксиран за по-дълъг период от минимум 6 години.

 

Andrey Novakov Rose oil EP „Това е същински пробив в работата на всички български колеги – нашата неголяма делегация от 17 евродепутата да спечели подкрепата на над 300 свои колеги в подкрепа на българското розово масло“, коментира Андрей Новаков.

„Оттук насетне на ход са националните власти, които трябва в тристранните преговори да се възползват максимално от този пробив и да се борят тази позиция да бъде защитена и от Съвета“.

 

Къде е проблемът:

Измененията в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP), инициирани от Европейската комисия, предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни въз основа на съдържащи се в тях елементи, които в определени условия могат да предизвикат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. В същото време Комисията мотивира промените и със Зелената сделка с опасението, че попаднали в почвата (след употреба на козметични продукти например), те предизвикват замърсяване на колоната среда.

 

Българската позиция

Всички български депутати в европейския парламент, независимо от своята принадлежност към партия и политическо семейство, застават зад общата позиция, че етеричните масла не трябва да бъдат класифицирани и третирани като смес от химически елементи, а като отделна натурална единица с променлив състав и концентрация. Това е така, защото съставът на розовото масло не е константен, а зависи силно от условията, в които виреят розите – метеорологичните особености, киселинността на почвите, честотата на валежите и др., тоест те са вещества с многобройни съставки, които в различни условия могат да варират като количество и наситеност.

 

Как се стигна до тук:

Европейската комисия публикува предложението за изменения на регламента CLP в края на 2022 г. Няколко  месеца по-късно кметът на Казанлък Галина Стоянова алармира, че Европейският съюза застрашава бъдещето на българското розово масло и призова държавата да се застъпи за розопроизводителите и за този традиционен за страната ни поминък.

Желанието на Европейската комисия да промени начина на етикетиране на етеричните масла предизвика силни притеснения у българските производители, преработватели и търговци на масло от роза и лавандула поради потенциалното изискване продукцията им да бъде определена като опасна за здравето и това да повлияе негативно както на производството, така и на пазара на етерични масла.

В началото на месец март по покана на Андрей Новаков в Европарламента в Брюксел пристигнаха кметът на Казанлък Галина Стоянова, бившият земеделски министър Десислава Танева и бившият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев. Те проведоха среща с основния докладчик по Регламента Мария Спираки и подчертаха важността и отражението на предвижданите изменения за поминъка на българските розопроизводители.

По време на посещението те проведоха среща и с тогавашния българския еврокомисар Мария Габриел, която има траен ангажимент към проблема и работи за неговото решение и занапред в качеството си на вицепремиер и министър на външните работи.

През месец май представителите на България от всички политически групи в Европейския парламент се обединиха в обща позиция за защита на българското розово масло и внесоха искане в Регламента CLP да бъдат изтрити всички текстове, които разглеждат етеричните масла като химична смес. Искането за изменение беше подкрепено от депутати от пет европейски държави: Франция, Испания, Италия, Румъния и Хърватия.

Българските евродепутати настояха Европейската комисия да подкрепи и мотивира намеренията си с независимо проучване относно преките и непреките разходи за производителите в резултат на предложените разпоредби. Те алармират, че тежестта върху приходите и разходите на индустрията е абсолютно неизвестна, а това представлява заплаха най-малките производители да бъдат изтласкани от бизнеса. В резултат регионалните икономики и традиционните индустрии са изложени на риск, докато ЕС отваря вратата за конкурентен внос от трети страни.

През м. септември по инициатива на Андрей Новаков в Европейския парламент в Брюксел беше инсталирана реплика на традиционна българска инсталация за дестилиране на розово масло. Инициативата имаше за цел да подчертае безвредния процес на производство на масло от българска маслодайна роза, неговия чист произход и благотворно влияние. Инициативата привлече вниманието на стотици евродепутати и представители на европейската администрация.Andrey Novakov Rose oil EP

Какво предстои:

Очаква се в края на годината Европейската комисия трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).