Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Похвално е, че Комисията продължава да работи с високо темпо по въпроса за Енергийния съюз. Комуникациите от миналата седмица очертават все по-ясно неговите цели,  това заяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Владимир Уручев по време на дебата в пленарна зала в Стрсбург за състоянието на Европейския енергиен съюз с участието на Марош Шефкович, заместник-председателят на ЕК и отговарящ за Енергийния съюз.

Владимир Уручев ЕНП/ГЕРБ приветства инициативата на Комисията за конкретни измерими показатели за проследяване на прогреса. Тези показатели обаче не трябва да се използват за изобличаване на отделни страни-членки, а за идентифициране на дейностите и регионите, в които трябва да се съсредоточат повече общи усилия за своевременно постигане на целите, допълни българският евродепутат. Той изрази съжаление, че единният енергиен пазар, който е гръбнака на Енергийния съюз,  към момента е  все още напълно фрагментиран и доказателство за това е поставената цел за едва 10% свързаност на електрическите мрежи до 2020г.

Според Владимир Уручев най-бързи резултати биха се  постигнали чрез целенасочено създаване на регионални енергийни пазари. В тази връзка той препоръча на ЕК да съсредоточи повече внимание към района на Югоизточна Европа, където са необходими общоевропейски усилия, както за елиминиране на съществуващата уязвимост, така и за диверсификацията на източниците и пътищата за доставки на газ за целия ЕС, включително от нови собствени находища в района.