Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Владимир Уручев - ГЕРБ/ЕНП
Стоманодобивният сектор, който постави началото на европейската интеграция преживява най-тежката криза в своята мирна история. През последните години бяха закрити мощности за над 40 млн. тона стомана и  загубени хиляди работни места. Това може да създаде  нова външна  зависимост на ЕС по отношение на стоманата и неблагородните метали.

За тази опасност предупреди българският евродепутат в своя становище по дебата за устойчива Европейска индустрия на основните метали, състоял се в Страсбург.

Като причина за влошената конкурентоспособност на стоманодобивната индустрия Владимир Уручев посочи и политиките за декарбонизация на икономиката, които налагат  допълнителни разходи за въглеродни емисии и водят до високи цени на енергията като суровина за този енергоинтензивен промишлен отрасъл. Огромният производствен свръх-капацитет в трети страни и дъмпингът от чужди играчи, които не спазват строгите стандарти на Европа, е следващ фактор, който допринася за кризата е сектора на цветните метали и метални сплави, според българския евродепутат. В тази връзка той се обяви за систематично прилагане на инструментите за търговска защита срещу нелоялната конкуренция, включително предпазливост при признаването на статут на пазарни икономики.

Ето защо, в контекста на предстоящия световен форум в Париж, посветен на борбата с климатичните промени, той призова към създаването на общ екологичен режим за намаляване на емисиите,  с цел предотвратяване изместване на въглеродни емисии извън ЕС, както и към запазване на безплатните квоти за емисии от секторите, изложени на риск от загуба на конкурентоспособност. Насърчаването на иновациите и научните изследвания е друга важна  предпоставка за успешното излизане от кризата и възраждането на стоманодобивната индустрия, смята още Владимир Уручев.