Mariya Gabriel
Евродепутата Мария Габриел, Бойко Борисов, Десислава Танева и Владимир Горанов, по време на кръгла маса в Сливен „Конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие“, организирана от Сдружение „Граждани за европейско развитие на България“ и фондация „Ханс Зайдел“.

„Оценката за България в европейските институции в областта на земеделието е висока. Тази оценка е признание за свършена работа, за защитен национален интерес в рамките на общоевропейския, когато се договаряше Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. За мястото на България като фактор в европейското земеделие свидетелстват и добрите отношения както с предишния, така и с настоящия комисар по земеделие Фил Хоган. Постигнатото е в резултат на диалога и компромиса между правителството на ГЕРБ с българските земеделци за този период“.

Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел (ГЕРБ/ЕНП) по време на кръгла маса в Сливен „Конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие“, организирана от Сдружение „Граждани  за европейско развитие на България“ и фондация „Ханс Зайдел“.

Тя представи въпросите за мястото на България в настоящата ОСП за периода 2014-2020 г., постигнатото за българските земеделци и обществената консултация на Европейската комисия за бъдещето на ОСП.

Мария Габриел обърна специално внимание на цифрите, показващи значимостта на ОСП за икономиката на Съюза – около 11 млн. земеделски стопанства, които осигуряват работа на около 22 млн. селскостопански работници. Тази цифра се удвоява до 44 милиона, ако се включат и създадените работни места в свързаните с него сектори. Всеки 1 милиард евро износ генерира 14 000 работни места. Конкретно за България, по линия на ОСП до 2020 г. инвестициите в селското стопанство и селските райони на България ще бъдат около 7,4 милиарда евро, като приоритетите са работни места, устойчивост, модернизация, иновации и качество.

„Безспорният ни успех е извоюваното за настоящата ОСП увеличение на директните плащания. За периода 2014-2020 г., директните плащания са с над 2,5 милиарда евро повече в сравнение с предходния период 2007-2013 г. Земеделските производители ще разполагат до 2020 г. с 5,1 милиарда евро за директни плащания, и то на фона на общото намаление от 3,2% на равнище ЕС. Това близо 30%-тно увеличение беше постигнато в резултат на усилията на правителството на ГЕРБ на всички нива – Европейски парламент, Съвет и Комисия“, подчерта Мария Габриел.

Извън директните плащания, за периода 2014—2020 година за България се предвиждат около 2,3 милиарда евро за мерки, от които ще се възползват селските ѝ райони.

Много силен акцент Мария Габриел постави на стартираната от Европейската комисия обществена консултация за бъдещето на ОСП. Тя дава възможност на българските земеделци да посочат конкретни проблеми, с които се сблъскват, да направят предложения за опростяване на ОСП и намаляване на административната тежест за земеделските производители, да дадат идеите си за модернизирането на ОСП и каква още подкрепа биха искали тя да осигурява.

„В дебатите за бъдещата Обща селскостопанска политика, България има възможност отново да бъде ключов участник в оформянето на такава политика, която да отговаря на предизвикателствата. Ето защо заинтересованите страни – политиците и земеделците, трябва заедно да отговорим на тези изисквания. Това е предизвикателство, в което ви призовавам да се присъедините. От самите нас зависи да бъдем активни и да надградим постигнатото за България в настоящия програмен период“, заяви в заключение Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП.