В рамките на една седмица българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП ще предложат конкретни текстове с предложения за промени в подготвяните от Европейската комисия изменения на законодателството, които засягат дейността на производителите на българско розово масло.


Решението е резултат от поредица срещи в европейските институции по инициатива на евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков с еврокомисар Мария Габриел, евродепутатите Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) и Мария Спираки, докладчик по Регламента за Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP) в Комисията по околна среда на Европейския парламент.

Промените в този регламент предвиждат етеричните масла да бъдат разглеждани като смес от химически елементи, част от които да бъдат обозначавани като опасни за здравето.

За обсъждане на регламента и отражението му върху производството на българското розово масло по покана на Андрей Новаков в Брюксел пристигнаха кметът на Казанлък Галина Стоянова, бившият земеделски министър Десислава Танева и бившият изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев.

На срещата с комисар Мария Габриел те подчертаха важността и отражението на предвижданите изменения за поминъка на българските розопроизводители и заявиха намерението на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП да подготвят и изпратят конкретни предложения, с които предвидените промени да бъдат максимално смекчени, още преди да бъдат поставени на разглеждане в парламентарните комисии. С тях българските евродепутати ще настояват розовото масло да се разглежда не като смес от химикали, а като едно вещество, което българите използват от хилядолетия и което не е навредило на никого.

Очаква се през месец май регламентът CLP ще бъде разгледан в Европейския парламент, а в края на годината Европейската комисия трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).