Мария Габриел ЕП
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП
Правителството реши да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция. Конвенцията е най-значителният международен договор, посветен на това сериозно нарушение на правата на човека. Нейните основополагащи аспекти са превенцията на насилието, защитата на жертвите на насилие и съдебното преследване на извършителите.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел приветства взетото от правителството решение. Тя е един от най-активните членове на Европейския парламент, работещ по въпроса за насилието над жените вече седма година. За приноса й в борбата с това престъпление и постигане равенство между половете като цяло беше отличена с наградата „Евродепутат на годината 2011“. От септември насам провежда национална кампания „Насилието над жените: да отворим очи и нарушим мълчанието“ в партньорство с редица работещи по проблема организации, която също допринесе за приетото решение.

„Истанбулската конвенция е мощен инструмент за борба с насилието над жените и домашното насилие. Тя възприема един универсален подход за правата на човека, който покрива много мерки. При правилно прилагане, конвенцията допринася значително за елиминиране на насилието над жените“, коментира Мария Габриел.

Истанбулската конвенция въвежда съвкупност от революционни дефиниции на престъпления и изисква държавите да въведат в правните си системи определения на сериозни престъпления, които преди това не са фигурирали в тях. Документът изисква наказателна или друга правна санкция за физическо и/или психологическо насилие, преследване, сексуално насилие (включително изнасилване), сексуален тормоз, насилствен брак, генитално осакатяване, насилствен аборт и насилствена стерилизация.