Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Основен преглед на търговската политика на Европейския съюз започва Европейската комисия. От пресцентъра на Комисията посочват, че един силен Европейски съюз се нуждае от силна търговска и инвестиционна политика, която да бъде в подкрепа на икономическото възстановяване, създаването на качествени работни места, защитата на европейските предприятия от нелоялни вътрешни и чуждестранни практики и гарантирането на съгласуваност с по-широките приоритети в областта на устойчивото развитие, изменението на климата, цифровата икономика и сигурността.

В тази посока ще се търси мнението на всички заинтересовани страни, като Европейския парламент, държавите членки, представители на бизнеса, академичната общност, неправителствения сектор, гражданското общество.

Emil Radev

Според българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев глобален отговор на глобалните предизвикателства е основната цел на инициирания от ЕК основен преглед на търговската политика.

Предприетите действия са резонни и необходими, за да се справим с икономическите и социалните щети нанесени от пандемията. Трябва да осигурим силен тласък на възстановяването в Европа, както да защитим съществуващите работни места, така и да създаваме нови. Над 30 милиона работни места в ЕС по думите на Радев зависят от износа за трети страни. Предвижда се 90% от бъдещия растеж в световен мащаб да се  реализира извън пределите на Европа. Ето защо търговията е двигател на растежа и ключов приоритет на ЕС. Чрез инициираната консултация според Емил Радев се поставя акцент и върху адаптирането на подхода на ЕС към световната търговия. Очаква се прегледът на търговската политика да генерира  ползи не само за европейските граждани и фирми в рамките на съюза, а и извън него.


ℹ️ Цялото интервю с българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев – чуйте в аудио файла ⬇️

ИЗТОЧНИКБНР -Евранет Плюс
Предишна статияЕмил Радев ГЕРБ/ЕНП: Европейския парламент призова за бързо приемане на България в Шенген! Съветът е на ход…
Следваща статияЕмил Радев ГЕРБ/ЕНП: ЕС трябва да впрегне потенциала на новите технологии в борбата с престъпността и тероризма