Asim Ademov
Асим Адемов - ГЕРБ/ЕНП

Европейският парламент освободи от визи за държавите – членки гражданите на Косово.
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов е докладчик по предложението от страна на ЕНП и част от преговорния екип за Европейския парламент.

Решението бе прието с 420 гласа „за“, 186 „против“ и 22 „въздържал се“.

След одобрението днес в пленарна зала на Европейския парламент, следва въпросът да влезе в дневния ред на Съвета, където с обикновено мнозинство ще бъде взето решението дали Косовските граждани ще пътуват без визи в рамките на ЕС.

Косово е последната държава от 6-те страни от Западните Балкани, за която все още е наложен визов режим за влизане в ЕС. След началото на преговорите с ЕК през 2012 г. бяха поставени 95 критерия, които Косово трябваше да изпълни за отмяна на визовия режим. До 2016г. единствените два оставащи критерия бяха ратифицирането на споразумението за определяне на границата с Черна гора и прогресирането в борбата с корупцията на високо ниво. На 18-ти юли тази година ЕК излезе с доклад, констатиращ изпълнението на всички оставащи критерии за визова либерализация на Косово.