Mariya Gabriel
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП

Европейският парламент прие с впечатляващо мнозинство – 85% от общия брой гласували, постигнатото със Съвета споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване* в ЕС на грузинските граждани. Преговорите от името на Европарламента бяха водени от докладчика по темата Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП и ръководител на българската делегация в групата.

Вотът в пленарна зала бележи край на процеса за либерализиране на визовия режим за Грузия. Споразумението ще влезе в сила след официалното подписване на законодателния акт от Съвета и обнародването му в Официалния вестник на ЕС. Очаква се това да стане след около два месеца едновременно с влизането в сила на ревизирания механизъм за суспендиране на визов режим.

„Силата на Европейския парламент е, че сме последователни в действията си. Винаги сме настоявали за бързи резултати и днешният вот го потвърждава. В сърцето на визовата политика на ЕС са интересите на гражданите. Ето защо ние отдаваме голямо значение на безвизовия режим на пътуване. Пътят до постигането на споразумение за премахване на визите за Грузия не беше лек, но усилията си заслужаваха в името на грузинските и европейските граждани“, заяви Мария Габриел по време на дебата, проведен непосредствено преди гласуването.

Комисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос също подкрепи премахването на визите за грузинците въз основа на постигнатите резултати и изпълнените условия.

Грузия не само изпълни всички изисквания, поставени от ЕС по пътя за визова либерализация, но и надгради над тях. По този начин общата визова политика на ЕС се доказа като ефективен инструмент и за външна политика, допринасяйки за постигане на значителен напредък при провеждането на широкообхватни реформи.

„Нека не забравяме, че реалното доближаване на грузинците до нашите общоевропейски ценности е възможно само при условие, че им бъде гарантирана свободата да пътуват безвизово в Европа. Така можем да споделяме нашите култури, да насърчим икономическото и политическото сближаване, да затвърдим позицията на ЕС като важен фактор в региона. Всичко това има пряко положително влияние върху ежедневието на европейските и грузинските граждани“, отбеляза Мария Габриел.

Освен това Грузия е стратегически важен партньор на ЕС в рамките на европейската политика за съседство и по-специално на Източното партньорство. Нещо повече – страната играе ключова роля и в усилията на ЕС за укрепване на общоевропейската сигурност.

Мария Габриел призова и за започване на преговори без повече забавяне по визовата либерализация за Украйна. Украйна, също като Грузия, е изпълнила поставените от ЕС критерии. Тя изрично подчерта, че с влизането в сила на реформирания механизъм за суспендиране ЕС разполага с нужните инструменти за действие в случай на възникване на извънредни ситуации.


* Гражданите на Грузия, които притежават биометрични паспорти, ще могат да влизат в Шенгенското пространство без виза за максимален срок от 90 дни в рамките на период от 180 дни за туризъм, бизнес или друго, но не и за работа. ЕС ще продължи да наблюдава изпълнението на споразумението и ще използва т.нар „аварийна спирачка“ в случай на нарушаване на някое от условията в споразумението за визова либерализация.