Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, зам.-председател на Група на ЕНП в Европейския парламент и Председател на българската делегация в ЕНП в ЕП

„Френското“ предложение се състои от три независими елемента, които само в комплект могат да отговорят на въпроса дали Република Северна Македония е готова да започне преговори за членство в ЕС!

Първият документ, проектозаключенията на Съвета, ни казва че темата „двустранни отношения Скопие-София “ ще бъде част от преговорния процес, и това е много добре за България. Този документ, както и вторият документ, преговорната рамка, реферират към трети, ключов документ – двустранен протокол, в който няма нищо френско и е изцяло продукт на договореност между Външните министерства на двете страни. Това е всъщност пътната карта с конкретни ангажименти и етапи, които Скопие трябва да изпълни в замяна на това ние да вдигнем ветото.

Доколкото разбирам, съществува вече проект за двустранен протокол, изготвен от МВнР и изпратен в Скопие. Разбирам, също, че в него са застъпени няколко елементи на Рамковата позиция на България от 2019 г., но отсъства най-ключовият – обективизацията на общата история, особено в частта си на изрично упоменатите в досегашната българска позиция – Гоце Делчев, Илинденско въстание и ВМРО/ВМОРО. Да не се заблуждаваме, именно тези исторически теми са в основата на неразбирането между двете държави и на говора на омраза срещу българите и България в РСМ. Отсъствието на механизъм, с който Съвместната историческа комисия да бъде накарана да се занимае, в някакви разумни срокове, с тези и подобни теми, както и липсата на изискване за реални резултати, обричат предварително на неуспех каквато и да е обективизация на антибългарските исторически наративи в РСМ. Това е и гаранция, че най-важният елемент от Договора за приятелство и добросъседство, този за общата ни история, никога няма да бъде реализиран!

Затова настоявам, за да бъде спазена досегашната българска позиция, и за да бъде подкрепен от цялото българско общество, в двустранния протокол да бъдат задължително и незабавно включени следните елементи:

1. Преди свикване на първа междуправителствена конференция да бъде постигнат компромисен исторически наратив, да бъде взето решение за общо честване и да бъде изготвен примерен текст за учебниците и примерен урок за учениците относно личността на Гоце Делчев.

2.Преди свикване на втора междуправителствена конференция да бъдат постигнати компромисни исторически наративи, да бъде взето решение за общи чествания и да бъдат изготвени примерни текстове за учебниците и примерени уроци за учениците относно Илинденското въстание и ВМОРО/ВМРО.

3.Задължение за приключване на работата на Смесената историческа комисия по отношение на теми и личности от новата история в срок от 3 години.

4.Задължение за прилагане в учебниците на постигнатите исторически компромиси в срок от 2 години.

Също така, с оглед по-добрите гаранции, които трябва да имаме, че Скопие ще изпълнява поетите ангажименти, настоявам контрола на изпълнението на двустранния протокол да бъде в ръцете на Европейския съвет, а не на Европейската комисия, както е в момента.

Ако тези елементи не бъдат включени в двустранния протокол и не се дадат достатъчни гаранции за тяхното изпълнение от страна на РСМ, това би било драстична промяна на досегашната българска позиция и подмяна на най-важното българско условие – спирането на историческите фалшификации и манипулации, които са в основата на омразата срещу българите в Република Северна Македония.


ℹ Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев, заместник-председател на Европейската народна партия и един от големите познавачи на българо-македонските отношения. Коментарът е написан специално за Агенция БГНЕС