Eva Paunova, investEU
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП #investEU

„България е втора от всички държави в ЕС по привлечени инвестиции по плана Юнкер като отношение към БВП. Радвам се, че общите ни усилия и най-вече инициативността на търговските банки у нас и бизнеса дават бързи резултати и възможности за реализиране на идеите им“

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП ЕваПаунова във връзка с обявяването от Европейската комисия на средносрочните оценки на плана за инвестиции в Европа, известен като плана Юнкер.


 

Предложенията на българския евродепутат по доклада за напредъка на ЕФСИ бяха гласувани с пълно мнозинство през октомври в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европарламента. Ева Паунова беше докладчик за групата на ЕНП по доклада, чиито текстове в последствие влязоха в предложението на Европейската комисия за удължаване на срока на ЕФСИ.

„Радвам се, че моите поправки са залегнали в предложението на Комисията, защото те ще оптимизират работата на плана Юнкер и по-равномерното му географско разпределение. Например, призоваваме за улесняване на комбинирането на ЕФСИ със структурните и кохезионните фондове, което ще позволи на инвеститори като българските да финансират част за проектите си по Оперативните програми; по-целенасочени информационна и консултантска активност на Европейската инвестиционна банка по региони с цел запознаване на локалните инвеститори с ЕФСИ“, допълни Паунова.

До момента в България има над 330 милиона лева за облекчено кредитиране на МСП по ЕФСИ в рамките на четири проекта. Всички те са по прозореца за МСП, в който търговски банки кандидатстват по плана Юнкер за да получат финансови гаранции за отпускането на кредити за иновативни проекти за МСП.