Ева Паунова eSkills

Българският евродепутат и активен посланик на електронните умения Ева Паунова  ще участва в 11-тото  издание на националната  конференция по е-образование

„Възможности за развитие на е-образованието в България”

Тя ще се проведе в петък, 23 октомври, от 9.00 часа в София Хотел Балкан.

Инициативата се организира от ICT Media съвместно с БАИТ, в рамките на проекта на ЕК eSkills for Jobs 2015, на който Ева Паунова е посланик.

„Днешното поколение млади хора, дигиталното поколение, са отраснали с технологиите. Иновациите и технологиите са техните инструменти, с които опознават и преживяват света. Това ще бъдат и инструментите за техния успех в бъдеще. Ето защо дигиталните умения следва да се възприемат като естествено условие за качественото образование“, заяви Паунова, която ще открие конференцията с видеобъщение.

На срещата тя ще бъде представена от Ясен Гюров – съветник за единния цифров пазар в ЕС, електронното управление, авторското право в интернет и дигиталните умения. Сред ключовите участници в събитието са Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, Лучила Сиоли, ръководител на подразделение „Европейски семестър и основа на знанието“ към главна дирекция CONNECT на ЕК, д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на президента на Република България за иновационна и здравна политика, Николай Ангов, съветник към кабинета на заместник министър-председателя Румяна Бъчварова, Роберт Джераси, съветник на министъра на образованието и науката и Елена Маринова, член на УС и председател на Комисията по образование на БАИТ.