Ева Паунова - ГЕРБ/ЕНП
Ева Паунова - ГЕРБ/ЕНП
„ Хармонизираният вътрешен пазар ще подпомогне повишаването на икономическия растеж. С докладите за газови уреди, лични предпазни средства и въжени линии ние правим стъпка към по-ефективен единен пазар, който ще бъде полезен както за бизнеса, така и за потребителите.“
Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на пленарното заседание относно хармонизирането на вътрешния пазар, състояло се на 19 януари в Страсбург. В рамките на заседанието бяха обсъдени три доклада – за газови уреди, лични предпазни средства и въжени линии – и новите хармонизирани правила за безопасност.

 

„Предложенията на Комисията са насочени към актуализиране на действащите директиви и привеждане им в съответствие с новата законодателна рамка относно предлаганите на пазара на продукти. Трите доклада покриват значителна част от продуктите, които се движат в европейския вътрешен пазар, и които милиони европейци използват ежедневно“, допълни евродепутатът.

Личните предпазни средства са предназначени да предпазват от всички видове опасности (като топлина, пламъци, химикали, летящи частици, механични удари), които се срещат в дома или на работното място. Целта на регламента за газовите уреди е да се гарантира, че те отговарят на хармонизираните изисквания за защита за здравето и безопасността на хората и имуществото, както и за рационално използване на енергията. Въжените линии (като кабинните и седалковите линии) и правилата за тяхната безопасност от към превоз на пътници също са актуализирани с нова директива.

 

С новите правила се цели и подобряване надзора на пазара от страна на публичните органи, без да се налагат ненужни законодателства и разходи за промишлеността.