Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП бе основен говорител на конференцията, посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация "Ханс Зайдел" в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.
„Европа има уникален шанс да се върне към икономическия растеж и просперитета, ако развива иновациите и възприеме задаващата се нова технологична вълна. По тази причина Комисията Юнкер и Европейският парламент концентрират усилията си за развитието на дигиталната икономика“, заяви Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП, която беше основен говорител на конференцията, посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация „Ханс Зайдел“ в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.

„Някои от държавите-членки на ЕС са доста напред в регулирането на дигиталната икономика, но повечето изостават значително, поради което трябва да работим за хармонизиране на правилата, за да улесним търговците и потребителите в ЕС“, допълни българският евродепутат пред над 200 души.

 Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП по време на конференцията посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация "Ханс Зайдел" в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.
Ева Паунова ГЕРБ/ЕНП по време на конференцията посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация „Ханс Зайдел“ в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.

Сред участниците в конференцията имаше представители на национални и местни власти, граждански организации, както и университетски и научни центрове от почти всички държави в ЕС, както и високопоставени представители на европейските институции и трети страни.

Фондация „Ханс Зайдел” е една от най-утвърдените и активни неправителствени организации в Европа и света, развиваща дейност в над 100 страни с над 90 проекта. Сред основните цели на създадената в Бавария през 1967 г. фондация са подпомагане на демократичното и гражданско обучение, просветата и професионалната квалификация, както и подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Конференция посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация "Ханс Зайдел" в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.
Конференция посветена на стабилността и солидарността в контекста на науката и иновациите, организирана от фондация „Ханс Зайдел“ в представителството на германския регион Бавария в Брюксел.