Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Изпълнението на ангажиментите на България по Механизма за сътрудничество и проверка беше потвърдено в доклада със специфични препоръки към страната ни в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър.


Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Емил Радев.

По думите му през последните няколко години в своите специфични препоръки за България по Европейския семестър ЕК използва почти еднаква формулировка. В нея се изтъква, че „в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка Комисията продължава да осъществява мониторинг върху съдебната реформа и борбата с корупцията”, а тези въпроси не се разглеждат от Европейския семестър.

Emil Radev„Обикновено в препоръките на Европейския семестър се добавят няколко изречения взети от последния мониторингов доклад за България. Такъв е случаят и тази година, когато в заключенията си по Механизма за сътрудничество и проверка Европейската комисия ясно „отбелязва поетия от българското правителство ангажимент за поддържане на трайно сътрудничество с органите на Съвета на Европа с цел отстраняване на все още съществуващите недостатъци във връзка с антикорупционната рамка и ефективните наказателни разследвания в България”. Същите текстове присъстват и в препоръките за България в Европейския семестър”, отбеляза Емил Радев.

Той уточни, че и двата документа съдържат изричната позиция на ЕК, че извършеният от България напредък по линия на Механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен за изпълнението на ангажиментите, поети към момента на присъединяването ни към ЕС.

Самият Европейски семестър представлява форма на диалог между Европейската комисия и държавите-членки за постигане на целите на ЕС както по отношение на стратегията „Европа 2020”, така и на Пакта за стабилност и растеж. Всяка година ЕК анализира подробно програмите за икономически и структурни реформи на страните в ЕС и им предоставя набор от препоръки за следващите 12-18 месеца. През това време те трябва да приведат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с договорените общоевропейски цели и правила.

„За разлика от България, в други държави като Полша и Унгария например тези теми са развити доста по-подробно в Европейския семестър, тъй като за тях няма друг специфичен инструмент за наблюдение, какъвто е Механизмът за сътрудничество и проверка, прилаган спрямо страната ни”, поясни Радев. Българският евродепутат от години отстоява позицията за въвеждането на общоевропейски механизъм за върховенството на закона, който да бъде еднакво приложим спрямо всички държави-членки.

„В края на миналата година Европейският парламент също изрази положително становище за отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка за България. За съжаление, необходимото за целта формално решение все още не е прието”, коментира Радев и обясни причината за забавянето с безпрецедентната ситуация, пред която ЕС беше изправен заради пандемията COVID-19.

„Най-голямата криза, сполетяла Европа след края на Втората световна война, съществено промени дневния ред на Европейската комисия, която имаше да свърши много по-спешни неща като набелязването на мерки за справяне с икономическите последствия в целия Съюз”, допълни евродепутатът.

„Европейската комисия вече препоръча отпадането на механизма за сътрудничество и проверка за страната ни, но не по-малко важно е, че българското правителство има политическата воля да продължи да работи последователно за превръщането на посочените в доклада ангажименти в конкретно законодателство и за трайно изпълнение на реформите”, заяви Радев.