Emil Radev
Вече 20 години законодателството за цифровите услуги в ЕС остава непроменено, но европейският единен пазар изисква модерна правна рамка и работата по нея не търпи отлагане.

Тази позиция изрази на конференция във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП д-р Емил Радев. Форумът на тема „Правото и бизнесът в съвременното общество” се организира от катедра „Правни науки” на Икономическия университет в морската столица.

Emil RadevКонференцията беше открита от ректора на ИУ проф. д-р Евгени Станимиров и ръководителя на катедра „Правни науки” във висшето учебно заведение доц. д-р Андрияна Андреева. Участниците, сред които и д-р Ванухи Аракелян, председател на Апелативен съд – Варна, представиха доклади относно електронното правосъдие, стандартите за административни ръководители в съдебната система, достъпа на малките и средни предприятия до мерки за подкрепа и др.

Във фокуса на доклада, с който се включи българският евродепутат, бяха новите правила и перспективите пред развитието на цифровата икономика в ЕС.

„Директивата за електронната търговия, приета през 2000 г., е основополагаща за регулиране на цифровите услуги в ЕС. Основните принципи, заложени в нормативния акт, трябва да се запазят, но е наложително правната рамка да се надгради. Необходимо е тя да гарантира безопасността на потребителите онлайн и да позволи на иновативния дигитален бизнес да расте”, категоричен бе Емил Радев. Emil Radev

„Работата по законопроекта продължава, но ЕК вече обяви, че той ще бъде публикуван на 2 декември. Има индикации за сериозни промени, особено по отношение на изискванията за равни условия. Очаква се обаче правилата за страната на произход да останат същите, така че държавата, в която е установен даден бизнес, да бъде и държавата, в която той е регулиран. Новите предложения предвиждат още онлайн посредниците да запазват имунитета си в замяна на отговорност за недопустимо съдържание дори ако използват инструменти за неговото наблюдение и премахване. От друга страна, Комисията се надява да въведе правила за хармонизиране на начина, по който доставчиците информират потребителите, че тяхното съдържание е премахнато”, посочи Емил Радев.

По думите му със законодателните промени ЕК си поставя две основни задачи. Първата се отнася до ефективната защита на правата на потребителите и необходимостта да се ограничат рисковете пред тях. Другият приоритет на законодателната инициатива са правилата за големите онлайн платформи, така че потребителите да имат богат избор, а в условията на конкуренция единният пазар да остане широко отворен за иновации.

„Новото законодателство ще засегне технологичните гиганти в ЕС, но неизбежно ще окаже ефект върху всички участници в екосистемата на цифровите услуги. Защитавайки потребителите, трябва да мислим обаче не само как да накажем големите играчи, а най-вече как да дадем равни възможности на предприятията и да помогнем на малкия бизнес”, категоричен бе Радев.

Той припомни, че промените в новото законодателство зависят не само от предложенията на ЕК, а най-вече от работата на Европейския парламент и Съвета.

ЕП вече посочи какви разпоредби иска да бъдат включени в законодателното предложение. Според евродепутата наред със защитата на потребителите в препоръките се акцентира и върху прозрачността. Целта е тя да бъде гарантирана както по отношение на минимални изисквания за търговските съобщения, така и на допълнителни правила относно целенасочената реклама и микротаргетирането, базирано на събирането на лични данни. В насоките си ЕП обръща внимание и на задължението на държавите-членки правната система да позволява сключването на договори по електронен път с високо ниво на защита на потребителите.

„Доброволните действия и саморегулирането от страна на онлайн платформите в цяла Европа постигнаха известни положителни резултати, но е необходима правна уредба за премахването на незаконно съдържание и дейности. ЕП настоява за ясни и подробно разписани правила и процедури за ефективната обработка и премахването на незаконно съдържание онлайн, в това число и за правно обвързващ европейски механизъм за уведомяване и предприемане на действия”, обясни Емил Радев.

Той подчерта, че чрез законодателните промени трябва да се затегне и режимът на отговорност за онлайн местата за търговия.

„Особено важно е да бъдат предприети мерки за спазването на правилата от страна на установени извън границите на Съюза продавачи”, смята Радев.

Евродепутатът отбеляза, че секторът на електронната търговия има потенциал да бъде двигател за рестартирането на пострадалата от COVID пандемията европейска икономика.

„Потребителите в ЕС обаче все още са твърде уязвими по отношение на заблуждаващите практики на непочтени търговци, които продават фалшифицирани, незаконни или вредни продукти, предлагат онлайн услуги в разрез с правилата за безопасност на ЕС, злоупотребяват чрез повишаване на цените или прилагането на други несправедливи условия. Новите рискове вървят ръка за ръка с новите услуги, технологии и бизнес модели”, отчете още Емил Радев, аргументирайки необходимостта от модернизиране на Директивата за електронната търговия.