Emil Radev
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев — зам.-председател на Интергрупата за защита на животните в Европейския парламент

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев настоява за ускоряване на работата по новото европейско законодателство за хуманно отношение към животните.

„С колегите от Интергрупата по хуманно отношение и опазване на животните отдавна призоваваме за преразглеждане на правилата и въпреки че в края на миналата година Комисията обяви предложения за мащабна реформа, каквато не е правена през последните 20 години, законодателната работа тече твърде бавно. По някои от темите, които са свързани с граждански инициативи, липсва дори ясен график, който да очертае как ще се развият във времето предприетите стъпки“, смята Радев.

Повод за коментара му стана изразената от Европейската комисия позиция в отговор на въпросите, които внесоха през октомври 47 евродепутати – представители на различни държави и от целия политически спектър.

Сред вносителите бе и българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е зам.-председател на Интергрупата по хуманно отношение и опазване на животните.

След информация на Financial Times за възможно отстъпление на ЕК от обещаните законодателни предложения за хуманно отношение към животните членовете на Европейския парламент поискаха яснота за изпълнението на поетите ангажименти и дали забавянето не се дължи на натиск от страна на бизнеса или на предстоящите европейски избори.

В мотивите си евродепутатите обръщат специално внимание на очакваните резултати във връзка с Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, зад която стоят подписите на 1,4 млн. души в ЕС и подкрепата на над 170 организации и на редица учени. Потвърждавайки ангажимента си да приемат законодателно предложение за постепенно премахване и окончателна забрана на използваните системи за отглеждане на животни в клетки, от ЕК изтъкват, че преходът изисква адаптиране на животновъдството, включително и осигуряване на повече пространство за отглеждане на животните.

„Необходими са допълнителни консултации относно разходите, подходящата продължителност на преходния период и съответните мерки при внос“, уточняват от Комисията, допълвайки, че законодателната работа трябва да продължи и в контекста на стратегическия диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС.

В отговора на ЕК се припомнят обявените на 7 декември 2023 г. две законодателни предложения – за преразглеждане на действащите правила на ЕС относно защитата на животните по време на транспортиране и за установяване на нови европейски правила относно хуманното отношение към кучетата и котките и тяхната проследимост.

„Подготвителната работа за преразглеждане на съществуващите правила на ЕС относно хуманното отношение към животните на равнището на стопанствата по време на умъртвяването и за създаване на доброволен европейски етикет за хуманно отношение към животните все още продължава“, става ясно от отговора на ЕК.

В него се отчита също, че се подготвя и предложение за рамка за устойчиви продоволствени системи, но на този етап няма решение относно графика за приемането му.