Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
По време на заседанието на комисията по правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент се проведе изслушване, посветено на борбата срещу организираната престъпност и корупцията, участие в което взе българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Събитието бе насочено към засилването на европейските мерки и включваше презентации от Майк Леви, Университет Кардиф, Федерико Варезе, Университет Оксфорд, Лейф Гортц, председател на Екипа за финансови и икономически престъпления в Евроюст, както и Хосе Гринда, прокурор от Испания.

В своето изказване Емил Радев настоя за пореден път за Европейска стратегия за борба срещу корупцията. Според него, една такава стратегия трябва да включва засилено полицейско и съдебно сътрудничество между държавите-членки, по-добро разбиране на връзката между корупцията и организираната престъпност, обмен на добри практики относно борбата с този вид престъпление и най-вече съвместни действия срещу измамите и корупцията, свързани с усвояване на европейски средства. Според евродепутата не е възможно прилагането на еднакъв, общоевропейски подход спрямо всички държави-членки, като те трябва да имат свободата на приемат мерки и законодателство относно борбата с корупцията, които да са съвместими с национални норми и практики.

В този контекст, Майк Леви от Университета Кардиф представи статистически данни, според които корупцията в Европейския съюз струва на икономиката между 179-990 млрд. евро годишно. Като най-ефикасна мярка за намаляване на корупцията на европейско ниво, той предложи европейски мониторинг и по-точно прилагането на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния върху държави като Хърватска, Гърция, Италия, Литва и Латвия, където също се забелязва дефицит с върховенството на закона и корупционни практики.

Емил Радев засегна и друг аспект на организираната престъпност – връзката с миграцията. Българският евродепутат от ГЕРБ заяви, че заради миграционната вълна към Европа, бизнесът не само на трафикантите на хора, но и на фалшификаторите на паспорти и лични документи процъфтява. Той даде за пример факта, че българската полиция многократно е разбивала организирани престъпни групи в тази сфера.

„Необходими са засилени мерки във всички държави-членки, за да нямат основания хора, които не могат да се ползват от международна закрила, да се опитват да търсят убежище въз основа на фалшиви документи“, категоричен бе Радев.