Mariya Gabriel

Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел председателства на 29 септември конференция, посветена на необходимостта от универсален достъп на майките до висококачествени здравни грижи, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Форумът се провежда по инициатива на новосъздадения Алианс за здравословното състояние на майките.

Въпросът за здравословното състояние на майките в момента се решава от Европейската комисия като част от неравнопоставеността в здравеопазването. Той често се преплита с други политики (детски заведения, миграция, неравенство). Обект на дискусия ще бъде и отвъд европейското измерение на перспективата на здравеопазването в световен мащаб, особено в светлината на Международната година за развитие. 

Конференцията се провежда в рамките на първата Европейска седмица за безопасно майчинство и цели насърчаването на достъпа до майчино здравеопазване и създаването на благоприятна среда за жените да направят своя избор.