Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

„Европейският съюз няма компетентност да променя законодателството на държавите членки свързано с регистрираните партньорства или брака“, това заяви българският евродепутат Емил Радев ГЕРБ/ЕНП, по време на дебат в Европейския парламент относно устен въпрос отправен към Европейската комисия свързан с признаване на съдържанието на документи за гражданско състояние.

През тази година беше постигнат успех и държавите членки и Европейския парламент приеха регламент за премахване на апостила при представяне на някои официални документи в Европейския съюз. При внасянето на предложението за този регламент, се е предвиждало и второ предложение, с което се урежда признаване и на съдържанието на документи за гражданско състояние включително по отношение на регистрираните партньорства. В устния въпрос към Европейската комисия се пита дали тя възнамерява все още да внесе такъв законодателен текст, както и дали в него ще бъдат включени регистрираните партньорства?

По време на дебата в пленарна зала Емил Радев ГЕРБ/ЕНП, заяви, че различните държави членки не разполагат с една и съща визия за семейното право, особено по отношение на брака, осиновяването, регистрираните партньорства и т. н. Според него семейното взаимоотношение, което съществува по силата на законодателството на една държава членка може да не съществува в правото на друга.

Признаването на съдържанието на документите за гражданско състояние би довело реално до промяна на материалното семейно право на държавите членки. Според договорите Европейският съюз не разполага с компетентност да променя материалното право в областта на гражданското състояние, свързано с регистрираното партньорство или брака. Това попада в компетенциите на държавите членки.

„Ако Европейската комисия включи регистрираните партньорства в такъв законодателен текст това ще бъде в противоречие с договорите и ще се стигне до един вид налагане на законодателство, което не е желано от много държави членки“, заяви в заключение Емил Радев.