Представители на Европейската комисия и Европейския парламент, магистрати, експерти от институциите в съдебната система и от академичните среди взеха участие в конференция на тема: „Цифровата трансформация в правосъдието – европейски решения за утрешния ден”.


Събитието се проведе в ЕП по инициатива на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Емил Радев, който е докладчик на правната комисия по регламента за цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по граждански, търговски и наказателни правни въпроси.

При откриването на форума той представи предприетите на европейско ниво стъпки за подобряване на достъпа до правосъдие чрез разработването и интегрирането на комуникационни и информационни технологии в дейността на съдебните системи.

Emil Radev e-Justice Conference„Приехме регламента за сътрудничество между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, регламента за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, както и регламента относно компютъризираната система за комуникация в трансгранични граждански и наказателни производства (т. нар. система e-CODEX). Сега на дневен ред е и регламентът за цифровизацията на съдебното сътрудничество и на достъпа до правосъдие по трансгранични граждански, търговски и наказателни правни въпроси”, посочи Емил Радев, а в коментар пред медиите по-късно уточни, че очаква правният акт да бъде приет през есента. По думите му възможностите за модернизация на съдебните процедури и практики непрекъснато се разширяват, включително чрез прилагането на технологии с изкуствен интелект и блокчейн, но това отваря много въпроси от правно и етично естество, на които европейското законодателство трябва да предложи адекватен отговор.

Българският евродепутат акцентира, че цифровата трансформация обхваща всички държави-членки, но тя не протича с еднаква скорост навсякъде, затова процесът трябва да бъде подкрепен и институционално, и финансово.

„Така на практика ще осигурим подкрепа и за утвърждаването на обща европейска съдебна култура, базирана на върховенството на закона, основните права и взаимното доверие”, мотивира се Емил Радев, който е и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в ЕП.  Като подчерта, че има граници, които не бива да се прекрачват, той изрази категоричната си позиция, че използването на инструменти с изкуствен интелект не трябва да засяга правомощията на съдиите при вземането на решения и независимостта на съдебната система.

Във видеообращение към участниците вицепрезидентът Илияна Йотова, която като евродепутат бе дългогодишен член и зам.-председател на комисията LIBE, поздрави Емил Радев за организирания форум. Тя отбеляза, че трябва да има дискусия по всички важни аспекти от тази „замислена и отдавна необходима гигантска реформа, която не само ще улесни правосъдните системи на държавите-членки, но ще направи правосъдието в интерес на европейските граждани още по-ефективно и справедливо”.

Emil Radev e-Justice ConferenceС видео послание в конференцията се включи и комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. Той очерта инициативите на ЕК и увери, че ще има достатъчно финансиране и възможности за обучение, така че да се преодолеят различните темпове на дигитализация в съдебните системи на държавите-членки. Еврокомисарят прогнозира, че предприетите стъпки ще допринесат за по-добър достъп до правосъдие и намаляване на продължителността и разходите при съдебните производства. Дидие Рейндерс благодари на Емил Радев за организирания форум и за ангажираността му към насърчаването на дигитализацията в правосъдието.

В първия панел на конференцията, модерирана от доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки” в Икономически университет – Варна, бяха дискутирани решенията за по-ефективна дигитализация. Госта Петри от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” в ЕК постави акцент върху защитата на данните и необходимостта ясно да се разграничат системите, работещи с класифицирана информация от тези, които са достъпни за всички.

Яна Хофманова, ръководител на отдела за гражданско право на ЕС в Международния департамент по граждански дела към Министерството на правосъдието на Чешката република, набеляза приоритетите на страната си, която от 1 юли поема председателството на ЕС. По повод преговорите, водени в рамките на френското председателство, тя отчете, че Съветът е постигнал съгласие относно задължително използване от властите на цифровите инструменти за комуникация, но гражданите няма да бъдат лишени от възможността за комуникация и на хартиен носител.

Участие във форума взе и проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на ИУ – Варна, който постави акцент върху ролята на образованието в системния подход към процеса на дигитализация. В рамките на събитието той удостои д-р Емил Радев с плакет на университета за принос в развитието на правните науки.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов, който също участва като лектор в конференцията, определи въвеждането на e-CODEX като огромен напредък и възможност да се улесни практическата работа на прокурорите в цяла Европа. Прокуратурата на Република България ще бъде една от контактните точки на системата, а според заявените от Министерството на правосъдието приоритети страната ни си е поставила за цел до 2026 г. да постигне цялостна цифровизация на съдебните производства, уточни Николов. По думите му понастоящем Европейската заповед за арест е най-широко използваният инструмент за взаимно сътрудничество по наказателни дела.

Във втория панел цифровите инструменти при сътрудничеството между държавите-членки бяха дискутирани и с представител на Съвета на нотариусите на ЕС.