Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП
На проведеното вчера извънредно заседание на Комисията по правни въпроси в Европейският комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер призова евродепутатите да подкрепят новите предложения на Европейската комисия за реформи в авторското право. Това се налага, за да може те да влязат  по-бързо в сила и да се прилагат заедно с отпадането на роуминга от средата на 2017 г.

Като първа стъпка комисар Йотингер представи новите правила за преносимостта на съдържанието представляват първа стъпка към подобряване на достъпа до произведения на културата.

Българският евродепутат Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси и докладчик в сянка на ЕНП по становището за Единния цифров пазар коментира, че

„С новото предложение на Европейската комисия за преносимостта, се дава възможност на гражданите, които пътуват из Европейския съюз да имат достъп до своята музика и филми, които гледат и у дома“.

Улесняването на достъпа до законно съдържание в целия Европейски съюз е една от първите стъпки към реформа на авторското право. Европейската комисия представи и проект, в който са определени насоките за останалата част от планираната реформа на авторските права. Следващите предложения се очакват през пролетта на 2016 г. Като освен мерки във връзка с трансграничните аспекти, те ще включват и инициативи в подкрепа на основни сектори като образование и изследвания, които използват материали, защитени с авторско право — нещо, което е от голямо значение за бъдещето на Европа.

С новите предложения Европейската комисия се надява да приведе законодателната рамка в съответствие с изискванията на дигиталния пазар и цифровите технологии.

„Имайки предвид, че 73 % от младежите между 16 и 24 години играят, свалят филми или музика онлайн ние трябва да гарантираме нова, по-модерна законодателна рамка, която улеснява потребителите и допринася за развитието на творческия сектор“, заяви Емил Радев.

Като част от новия законодателен пакет, Европейската комисия представи и две предложения, засягащи предоставянето на цифрово съдържание и онлайн продажбата на стоки. С тях се цели да се отстранят пречките пред трансграничната електронна търговия в ЕС. Така не само потребителите да бъдат улеснени и защитени при онлайн пазаруване в друга държава, но и малките и средни предприятия да могат да развиват своя трансграничен бизнес.