Vladimir Urutchev
Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Политиката на ЕС за безопасност на храните обхваща всички продукти от фермата до трапезата. Тя се състои от цялостно законодателство за безопасността и хигиената на храните и фуражите, добре обосновани научни становища, на които да се основават решенията, прилагане и проверки.ЕС полага усилия, за да гарантира, че неговите стандарти за храните не изтласкват традиционните храни от пазара и не пречат на иновациите, а също така и не вредят на качеството на храните и продуктите.

„ЕС има може би едно от най-силните законодателства в областта не само на храните, но и на продуктите. Това законодателство гарантира, че всички продукти, които постъпват на пазара са безопасни, като се използва подхода на специфичните за отделни сектори законодателства. Приет е общ закон за храните, което е от 2002 г.и не е променян от тогава, в който общо взето са заложени всички правила, по които се защитават храните“-обясни евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев за Евранет плюс.

 

Когато избухне епидемия по животните или пък много европейски потребители пострадат от хранително отравяне, експертите в ЕС могат да проследят движението на хранителните продукти по целия път обратно по веригата на производството без значение дали ставата дума за животни, продукти от животински произход или растения. Дейността по проследяване и управление на риска се извършва с помощта на Експертна система за контрол на търговията – TRACES. Това е електронна система за граничен контрол и сертифициране на стоките.

Комисията прилага правото на ЕС в областта на храните, като проверява дали всички страни от Съюза са включили неговото законодателство в националното си право и дали изпълняват това законодателство. Освен това извършва и проверки в рамките на ЕС и извън него чрез своята Хранителна и ветеринарна служба – FVO.


Чуйте какво още каза за политиката на ЕС за безопасност на храните  евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев в звуковия файл.