Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)

ЕП прие доклад за противодействие на пропагандата срещу ЕС от страна на трети страни


Във връзка с приемането на доклад относно Стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от страна на трети страни в ЕП, Андрей Ковачев, направи изказване че особено в последните години се правят агресивни опити да се поставят под съмнение демократичните устои на ЕС и да се подкопае политическото му единство.

Разпространяват се манипулации, полуистини и открити лъжи. Използва се Интернет, социални медии и медийни тролове, информационни и по-точно „дезинформационни“ агенции, които постоянно насаждат омраза към ЕС.

Евродепутатът даде пример с България, където има десетки сайтове, които са  част от хибридната война срещу ЕС, където в началото на годината се разпространи информацията, че „Европейският съд е забранил кръщаването на деца в църква и след месец март 2016 г. кръщаването на деца, щяло да се счита за престъпление в Европа“.

Ковачев допълни, че  тази седмица има нова атака срещу ЕС, като в подобни медии се твърди, че Европейският парламент в последния момент е внесъл „тайна поправка“ към настоящия доклад, с която ЕС „иска да забрани православието“. Според тези медии в поправката е написано, че „православието става опасно, защото  пропагандира своите християнски ценности и разширява влиянието си в целия свят“.

Ковачев заяви, че това са два класически примера за „хибридна война“, които показват защо ЕС трябва да противодейства на пропагандата и докладът срещу нея е навременен и необходим.  

„ЕС не само не забранява православието или друга религиозна деноминация, а напротив – гарантира защитата на правата на свобода на мисълта, съвестта и религията. Хартата на основните права, която има правно-обвързващ характер, утвърждава точно тези права. Най-зловещите посегателства срещу свободата на словото и религиозните свободи в страните от Източна Европа бяха извършени именно от комунистическите режими, които се опитаха да наложат комунизма като държавна религия, следвайки указанията от Кремъл.“

Българският евродепутат приветства създаването на оперативната група „East StratCom“ в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която да анализира и да се противопостави на насочените срещу ЕС пропаганда и дезинформация и поясни че докладът по никакъв начин не призовава за ограничаване на медиите, а единствено има за цел да защити истината.

Андрей Ковачев направи изказване по тази тема по време на първото ноемврийското пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург във връзка с дебатите по повод приемането на доклад относно Стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от страна на трети страни.