Andrey Novakov - RFE
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на Управителния съвет на европейската ЖП асоциация „Железопътен форум Европа“ (Rail Forum Europe) − Андрей Новаков

ЕС обяви своята водещата цел – климатична неутралност до 2050г.. За изпълнение на амбициозната цел европейските институции, лидери и страните членки се ангажираха с редица стъпки, конкретизирани в т.нар. зелен пакт- „Зелената сделка“. Наред с ограничаване на вредните емисии, причинени от въгледобивната промишленост на континента, ключово за реализацията на екологичните цели се оказва свиването на количествата газове, изхвърляни в атмосферата от превозните средства.

По този повод настоящата 2021г. бе определена като Европейска година на железопътния транспорт. Екологичният железопътен транспорт създава реална възможност за драстично ограничаване на вредните емисии, изхвърляни в страните-членки на ЕС.

Европейският съюз има една от най-гъстите железопътни мрежи в света, около 200 000 км, което е от съществено значение за добрата свързаност и екологичната мобилност на големи групи от хора и стоки в Стария континент. На база на това стъпват плановете за изграждане на единно европейско железопътно пространство без граници. Предстои да се разгледа и гласува Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно 2021 – Европейска година на железопътния транспорт.

Европейската година на железопътния транспорт предполага и възможности за обновяване и модернизиране на този вид мобилност. България получава над 30 млн. евро от Брюксел за пет жп проекта. Един от тях е изграждане на свързаност с Турция, включват удвояване на железопътното трасе Пловдив – Свиленград – граница с Турция. Близо 2млн.евро ще бъдат насочени за друг проект в Югоизточния регион на страната – този за връзката с пристанище Бургас.

Общата инвестиция, която ЕС отпуска по Механизма за свързване на Европа, е 2,2 млрд. евро за 140 проекта в транспортния сектор, уточняват от ЕК. От тях 1,6 млрд. евро са за 55 проекта за жп инфраструктура по основната трансевропейска транспортна мрежа.

Andrey Novakov„Железопътният транспорт е най-екологичният и удобен начин за придвижване от точка до точка. Тази мобилност е гаранция за засилени търговски отношения между отделните страни“, заяви в коментар по темата българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на Асоциация Железопътен форум “Европа” – RFE Андрей Новаков


ℹ Чуйте повече в аудиото ⬇