Emil Radev AI
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Само преди дни Европейският парламент прие доклад за правните аспекти при използването на изкуствен интелект за граждански и военни цели.

Докладчик от страна на Европейската народна партия беше българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, според когото Европейският съюз трябва да гарантира контрола върху технологиите с изкуствен интелект.

По думите на Емил Радев изкуственият интелект е ускорил промените в живота ни и през последните години дори е фактор за икономически растеж, но в момента е и наложително да се предприемат мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби. Регулацията на технологиите за лицево разпознаване, например, трябва да се основава не на забрани, а на ясни правила.

Сред другите сфери, които обхваща докладът, е и използването на изкуствения интелект в сферата на транспорта, като се очаква, че интелигентните транспортни системи биха могли да доведат до намаляване на задръстванията и дори биха могли да повишат безопасността на пътниците.

Emil Radev„Налага се бързо да запълним белите петна в настоящето законодателство. В центъра на правната рамка, която е необходимо да изготвим, трябва да се нуждите на хората и предизвикателството е как да осигурим лостове за контрол, без да спираме растежа“, казва Радев.


ℹ Какви са правните аспекти и на какви регулации подлежи в рамките на Европейския съюз използването на изкуствения интелект за граждански и военни цели, чуйте коментара на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев ⬇