Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на Интергрупата за защита на животните в ЕП Емил Радев апелира за създаването на общоевропейска правна рамка за защита на домашните любимци и бездомните животни.

Той се ангажира да настоява за предприемането на бързи действия в тази сфера както пред Европейската комисия, така и пред Европейския парламент.

 

Позицията си Радев изрази при обсъждането на българска петиция относно липсата на контрол над домашните кучета и адекватни мерки спрямо бездомните животни. Темата беше дискутирана в комисията по петиции към ЕП, а поводът бе повторното разглеждане на петиция от 2016 г., внесена от 18 български организации за защита на животните заради отказ на български компетентни органи да вземат отношение по проблема с бездомните животни.

 

Emil Radev„Отговорните институции в България трябва да продължат да полагат усилия за трайно и хуманно овладяване на популацията на бездомни животни, а също и за намиране на решение на проблемите с безконтролното развъждане и търговия с домашни любимци“, коментира българският евродепутат.

Според него гражданският контрол насърчава спазването на законовите изисквания за хуманно отношения към животните и действа като двигател за въвеждането на промени не само на национално, но и на европейско ниво.

„В България, за съжаление, все още има проблеми, свързани със защитата на домашните любимци, включително с изоставянето на животни на улицата, с овладяване на популацията на бездомни кучета и котки и др. Въпреки това през изминалите години страната ни направи немалко в опит да се намери решение”, отбеляза Емил Радев.

Той припомни, че с промени в Закона за защита на животните през 2018 г. бе въведено понятието „Национална програма“ по отношение на мерките за намаляване броя на бездомните кучета. Целта е, от една страна, повишаване на информираността на собствениците на домашни любимци, така че те да бъдат по-отговорни към отглежданите животни и да се ограничат случаите на изоставяне, а от друга страна, да се осигурява здравословна среда за вече намиращите се на улицата животни (кастрация, ваксинация срещу бяс, обезпаразитяване).

 

В хода на емоционалната дискусия бяха изказани мнения, че макар Националната програма вече да е факт, нейното приемане е закъсняло, а в сегашния си вид тя е и доста обща. По думите на Радев за намирането на резултатен подход е необходимо всяка една от общините да работи съвместно с активни неправителствени организации на своята територия, ангажирани с осигуряването на мерки за трайно намаляване на популацията на бездомни животни.

 

По официални данни на Българската агенция за безопасност на храните, за момента в страната има регистрирани около 25 000 бездомни кучета. За броя на котките няма данни, но се предполага, че той е дори по-голям.