Emil Radev
Конкурс за есе на тема „Европейски ценности“ под егидата на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев #9MayEuropeDay

По повод Деня на Европа – 9 май, финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ в Добрич обявява за своите ученици конкурс за есе на тема „Европейски ценности“.

Той ще се проведе под егидата на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев.

Очаква се участниците в конкурса да се спрат на един или няколко идеала и какво означават те за тях. Като примери се посочват мир, сигурност, любов, уважение, социални права, свобода, справедливост, равенство, човешко достойнство.

Регламент:

В конкурса могат да участват ученици от X и XI клас във ФСГ „Васил Левски“
 Есета в обем до 2 стандартни страници изпращайте в срок до 1 май 2018г. на e-mail: o.peycheva@emilradev.eu и mnikolova71@abv.bg

 Конкурсът е явен и есетата трябва да са придружени с данните на участника (трите имена,клас и телефонен номер за връзка)
Най-добрите есета ще бъдат публикувани на официалния сайт на ФСГ „Васил Левски“ и на сайта на училище-посланик на ЕП.
Най-добрите есета ще бъдат наградени с посещение на Европарламента в град Брюксел по покана на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП г-н Емил Радев.