Emil Radev - EPP
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

„Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието трябва да дава обективна представа, базирана на статистически данни, а не да се използва за политически оценки“

Това заяви българският евродепутат Емил Радев по време на дебат в правната комисия на Европейския парламент относно информационното табло за 2017г.

 

„Не мога да разбера, защо при резултати, които не може да се наредят сред лошите, напротив в много области, българският съд се нарежда сред първите места, нашата съдебната система през  последните 10 години е обект на непрекъснати критики?“ заяви той пред членовете на правната комисия.

 

Целта на информационното табло е да помогне на националните органи да подобрят ефективността на своите правосъдни системи, като се поставя акцент основно върху спорните производства по граждански и търговски дела. Във фокуса на анализите са и административните дела, за да се подкрепят усилията на държавите-членки да проправят път към по-благоприятна среда за инвестициите, бизнеса и гражданите.

 

Информационното табло предоставя информация относно функционирането на правосъдните системи и помага да се оцени въздействието на реформите в тези системи. Ако Информационното табло свидетелства за слаби резултати, винаги се налага извършването на по-задълбочен анализ на причините за тях. Тази специфична за всяка държава оценка се извършва в контекста на процеса на европейския семестър посредством диалог с органите и заинтересованите страни.

 

Емил Радев обърна внимание, че независимостта е основен елемент на ефективната съдебна система. Тя е от жизненоважно значение за поддържането на върховенството на закона, справедливостта на съдебното производство и доверието на гражданите и бизнеса. Поради тази причина, всяка реформа трябва да спазва принципите на правовата държава и да е в съответствие с европейските стандарти в областта на съдебната независимост. В тази връзка информационното табло прави сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите – членки на ЕС. Таблото е широко използвано и цитирано като източник в редовните доклади на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.