Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

„Дигиталните умения и ранното професионално ориентиране са от изключителна важност, ако искаме да вървим стабилно напред.“


Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел, която е съинициатор на създаденото през 2015 г. сдружение за качествено образование подчерта нарастващото значение на платформата в обществените дискусии в България по темата.

Единствена по рода си в Европа е образователната платформа за качествено образование „Образование България 2030“. Обучени са над 800 ученика.

„Образователната платформа събира на едно място представители на над 30 бизнеса в България, европейските и българските институции, медиите, неправителствения сектор, учители, ученици. Всички заедно на едно място говорим как да направим с конкретни стъпки по-качествено образованието до 2030 година“, обясни Майдел.

Образованието трябва да е национална кауза, за която да работят приоритетно институциите, бизнесът и гражданския сектор.

„В противен случай не можем да реализираме нужните промени за кратко време и рискуваме България да остане държава с образование  неотговарящо на нуждите на пазара на труда“, заяви българският евродепутат.

Тя обясни още, че се измерват различни индикатори като например колко са отпадналите от образователният процес ученици, как намират реализация на пазара на труда след завършване на средно образование. На база на тези проучвания се прави годишен доклад, в който се отразява напредъка на нашата страна.

Под шапката на образователната  платформа за качествено образование „Образование България 2030“ е създадена и конкретна инициатива за младежи 16-18 години. Правят се специални семинари и работилници, в които се преподават умения за успешна реализация на тяхното поколение.

„Ако учители или директори на училища искат тази интерактивна работилница да се случи в тяхното училище, ние сме готови да го направим. след самата работилница правим връзка и с местните бизнеси. Учениците ги посещават и нагледно виждат как уменията, които са придобили могат да се приложат в реалния свят.“ 

Осигуряването на по-добра среда за бизнеса и предприемачеството са също сред приоритетите в работата на евродепутата. Участието на жените в IT сектора е едно от направленията, в което тя влага много усилия.


Чуйте в аудио файла какво още каза по темата Образование  – евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел, която тема е и неин  основен  приоритет в дейността ѝ като член на Европейския парламент: