Андрей Ковачев
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)
На 17 юни  в София евродепутатът Андрей Ковачев взе участие в срещата и извънредната Асамблея на Европейския съюз на частните болници (UEHP). Домакин на събитието за втори път бе Националната асоциация на частните болници.

Г-н Андрей Ковачев  откри събитието с приветствие към всички участници като подчерта, че темата за здравеопазването е изключително важна и следва да заема все по-централно място в дневния ред на европейските институции.

Според евродепутата някои национални здравни системи не постигат задоволителни резултати от гледна точка на ефективност на публичните разходи, но също така и от гледна точка на качеството и достъпа до медицински услуги.

„Неравенствата в здравните услуги провокират миграцията на пациенти към други държави-членки на ЕС , където медицинското лечение е по-добро или има по-лесен достъп до него , а то  в някои случаи може да се окаже и  животоспасяващо. Същото се отнася и до здравните работници, които напускат страните си в търсене на по-добри условия за работа. Всичко това превръща проблема в  общо европейско предизвикателство“, каза г-н Ковачев.

В своето изказване г-н Ковачев , заяви че е  важно проблемите и възможните решения да се обсъждат на ниво ЕС. В тази връзка миналата година в Европейския парламент той инициира създаването на  специална група от евродепутати, чиято цел  е да служи като платформа за дискусии и конкретни действия относно достъпа до качествено здравеопазване.

Д-р Андрей Ковачев е съпредседател на Групата, в чиято работа  участват евродепутати, отговорните лица, вземащи решения в държавите-членки  и други заинтересовани страни. Освен това те работят и в тясно сътрудничество с пациентските и професионални организации, които са обединени в Партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване (Patient Access Partnership). Всичко това е от голямо значение, тъй като според българският евродепутат проблемите биха намерили по – лесно решенията си, ако в процеса по  изготвянето на политики са включени и различни заинтересовани страни по дадената тема.

„Групата осигури финансиране в размер на 250хил. евро за нов пилотен проект, който ще има за цел да създаде инструмент за измерване на достъпа до здравеопазване в ЕС, за да се набележат мерки за намаляване на неравенствата в тази област. Това бе от особено значение, тъй като програмата на ЕС за ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи, приета през 2014 г., определи ясни цели, но това, от което се нуждаем сега, са подходящи инструменти, които да ни позволяват да измерим колко близо сме до постигането на тези цели“,допълни г-н Ковачев.

Относно реформа на българската здравна система евродепутатът сподели, че не е достатъчно просто да се инвестират повече средства в здравеопазването с цел подобряването му. Според него  е наложително да  се използва ефективно наличния ресурс и да се инвестира в нови технологии, квалифициран медицински персонал, както и  в саниране на съоръжения, а не  да се финансира поддържането на неефективни медицински структури.

ЧРЕЗandrey-kovatchev.eu
Предишна статияАНДРЕЙ КОВАЧЕВ ГЕРБ/ЕНП : Германия призна Геноцида не само над арменците, а и над българите
Следваща статияЕмил Радев и Мария Габриел: Общоевропейският механизъм за демокрация и върховенство на закона трябва да замени Механизма за сътрудничество и проверка за България