Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)

Евродепутатите подкрепиха планове за увеличаването на доверието на потребителите за пиене на чешмяна вода, която е много по-евтина и чиста за околната среда, в сравнение с бутилираната вода.

Законодателството ограничава максимално допустимите количества на някои замърсители като олово (да се намали наполовина), вредни бактерии, и въвежда нови горни граници за някои вещества увреждащи ендокринната система. Освен това поставя под наблюдение нивата на пластмасови микрочастици, които са повод за нарастващо безпокойство.

Достъп до вода

Държавите членки трябва да вземат съответните мерки за подобряване на достъпа до чиста вода, инсталирайки свободно достъпни чешми в градове и на обществени места, където това е технически възможно. Също така трябва да се насърчи безплатното или срещу ниско заплащане сервиране на чешмяна вода за клиенти в ресторанти, столови и при ползване на кетъринг услуги.

„Право на вода“

Eвродепутатите потвърждават подкрепата си за европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) и настояват държавите членки да насочат усилията си към уязвимите групи в обществото. Държавите трябва да извършат оценка и да установят хората без или с ограничен достъп до вода, в т.ч. сред уязвимите и маргинализираните групи, и да предложат възможности за подобряване на ситуацията. Тази част от населението трябва ясно да бъде информирана за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативни начини за достъп до вода.

Andrey KovatchevБългарският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев коментира:

„Приветствам приетите днес правила за подобряване на качеството на питейната вода в Европа! Недопустимо е в 21 век поне 11 % от европейските граждани да са засегнати от недостиг на вода. Приетите мерки имат за цел да се подобри информираността по отношение на качеството на чешмяната вода. Освен това се предвижда поставянето на безплатни чешми на публични места (включително в търговски центрове и летища) и насърчаването на предлагането на чешмяна вода в ресторантите. „

• Следващи стъпки

Докладът беше приет с 300 гласа „за“ срещу 98 гласа „против“ и 274 „въздържал се“. Парламентът ще започне преговори със Съвета след като европейските министри приемат своята позиция по доклада.

• Бързи факти

Плановете имат за цел да повишат доверието на гражданите към водоснабдяването и да увеличат използването на чешмяна вода като питейна вода, за да се намали употребата на пластмаси и пластмасови отпадъци.


Според Европейската комисия (връзка), намаляването на консумацията на бутилирана вода може да помогне на домакинствата в ЕС да спестят повече от 600 млн. евро годишно. Като се увеличи консумацията на чешмяна вода, гражданите могат също така да дадат своя принос за намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилирана вода, включително при морските отпадъци. Бутилките – най-често използваните пластмасови изделия за еднократна употреба, са сред основните замърсители на европейските плажове. С актуализацията на Директивата за питейната вода, Комисията предприе важна законодателна стъпка към прилагането на Стратегията на ЕС за пластмасите, представена на 16 януари 2018 г.