Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на българската делегация в ЕНП в ЕП

Политическата реклама може да въздейства върху възприятията на гражданите. Затова правилата, които я регулират, са от ключово значение за гарантирането на основните им права. Традиционните регулации обаче могат да се окажат неефективни в онлайн среда. По тази причина ЕК представи предложение за хармонизиран набор от правила за прозрачност и насочване на политическата реклама.

Политическата реклама влияе върху поведението при гласуване и резултатите от изборите, отбеляза пред БНР българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и председател на българската делегация на ЕНП в ЕП д-р Андрей Ковачев.

„Затова е необходима по-голяма прозрачност и забрана за спонсориране от трети държави, намиращи се извън ЕС. В предложението се предвижда и рационализиране на задълженията на всички участници в нея, както и създаване на единен критерий за онлайн политическа реклама. То предвижда да се засили процедурата по уведомяване за потенциални незаконни реклами и да се подобри структурата за прилагане на управлението. Въвеждат се също санкции при такива нарушения, включително в онлайн пространството. ЕП дори предлага големите доставчици на рекламни услуги да ги  преустановяват за 15 дни с клиенти, които имат системни нарушения“.

Андрей Ковачев обясни, че е важно да се посочва кой финансира дадена реклама, каква е нейната цена и какъв е произходът на средствата, с които се заплаща.

Другият голям проблем е дезинформацията и манипулацията на общественото мнение, посочи евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП. 

„ЕП разглежда и другото предложение на ЕК за Европейски акт за свободата на медиите“.

Той разясни, че съгласно предложението, доставчиците на реклами могат да използват само лични данни, предоставени за целите на онлайн политическото рекламиране, но т.нар. микротаргетиране няма да бъде възможно.

Ковачев отбеляза, че ЕК иска да създаде онлайн база данни с политическите послания в ЕС. 

Евродепутатът е оптимист, че в скоро време ще се стигне до окончателното приемане на този законодателен акт.


ℹ Цялото интервю с българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП може да чуете в звуковия файл ⬇