Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев подкрепи присъединяването на ЕС към Конвенцията за признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни решения по граждански или търговски дела.

Темата беше дискутирана на заседание на правната комисия на Европейския парламент.

Като докладчик от страна на ЕНП Емил Радев изрази позицията, че ЕП трябва да даде своето одобрение за присъединяването. По думите му така ще се подобри достъпът до правосъдие в световен мащаб, ще се намалят рисковете, но и разходите, свързани с разрешаването на трансгранични съдебни спорове.

В рамките на дискусията българският евродепутат изтъкна необходимостта Европейската комисия да се ангажира със стриктното спазване на процедурите по чл. 218 от Договора за функционирането на ЕС. Това означава да се издава проект на решение при всеки един случай на присъединяване на трета държава към Конвенцията, независимо дали има или не възражения.

„По този начин ще бъдат спазени не само прерогативите на всички участващи институции и в частност на Европейския парламент, а и ще бъдат предотвратени евентуални откази на държавите-членки да прилагат Конвенцията поради констатирани процесуални нарушения”, мотивира се Емил Радев. Според него именно така ще се гарантират безпрепятствено прилагане на Конвенцията и по-голяма правна сигурност за гражданите и бизнеса.