Eva Maydell
Ева Майдел ГЕРб/ЕНП, по време на организирата от нея консултация със заинтересованите страни в сферата на финансовите технологии (FinTech) в България

Българският евродепутат от групата на ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел организира консултация със заинтересованите страни в сферата на финансовите технологии (FinTech) в България на 24 февруари 2017 г.

 

„В Европейския парламент вече работим по доклад за бъдещето на финансовите технологии, в който да очертаем основните препоръки към Европейската комисия при предстоящите й законодателни инициативи. Като докладчик за групата на ЕНП считам, че е важно интересите на българските компании в този набиращ скорост сектор да бъдат взети под внимание, защото именно сега е най-подходящият момент за насочване на европейския законодателен процес в определена посока“, заяви Майдел, която е докладчик за доклада за FinTech в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент.

На кръглата маса в София присъстваха представители от ръководството на български FinTech компании, банки, финансови институции, консултантски компании и други заинтересовани страни.

„Европейският съюз трябва да води в създаването на благоприятна регулаторна среда за нови технологии и иновации, защото глабализацията предполага глобална конкуренция както между бизнесите, така и между законодателите. Ако искаме следващите световни лидери във финансовите технологии да са в Европа, а не с САЩ, Китай или Сингапур, трябва да изготвяме рамката в сътрудничество с бизнеса и в защита на потребителите,“ коментира по време на срещата българският евродепутат.

От срещата излязоха конкретни притеснения и препоръки, които Майдел обеща да адресира в обсъжданията в Европарламента, както и да внесе съответните предложения за поправки в тесктовете. Очаква се в края на май тази година ЕП да гласува доклада с препоръки към Европейската комисия, която от своя страна ще излезе с план за законодателна дейност по темата през юни.