Emil Radev
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев организира конференция на тема: „Цифровата трансформация в правосъдието – европейски решения за утрешния ден”. С участието на представители на европейски и национални институции събитието ще се състои на 28 юни 2022 г. (вторник) от 9:00 ч. в сградата на Европейския парламент в Брюксел.

Д-р Емил Радев, по чиято инициатива ще се проведе форумът, е докладчик на правната комисия в ЕП по регламента за цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по граждански, търговски и наказателни правни въпроси. Като докладчик българският евродепутат работи и по приетите вече регламенти за компютъризираната система на ЕС за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (e-CODEX) и за сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.

Встъпителни думи при откриването на конференцията ще отправят вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и комисарят по правосъдието Дидие Рейндерс, който ще представи новите законодателни инициативи на ЕК за модернизиране на европейското правосъдие.

Във фокуса на първия панел на форума ще бъдат решенията на общоевропейско ниво за по-ефективна дигитализация. В качеството си на лектори участие ще вземат Госта Петри, зам.-ръководител на отдел в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” в ЕК, Яна Хофманова, ръководител на отдела за гражданско право на ЕС в Международния департамент по граждански дела към Министерството на правосъдието на Чешката република, която от 1 юли поема председателството на ЕС, и проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна.

Вторият панел на конференцията ще постави акцент върху ролята на цифровата трансформация в правосъдието за постигането на по-добро сътрудничество между държавите-членки. Своя професионален поглед върху темата ще изложат председателят на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов и председателят на Съвета на нотариусите на ЕС Джампаоло Маркоз.

Модератор на конференцията ще бъде доц. д-р Андрияна Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки” в Икономическия университет във Варна. Поканени да участват в събитието са представители на Европейската комисия и членове на Европейския парламент, представители на различни институции в българската съдебна система, както и експерти от академичните среди, изявени в областта на правосъдието и дигитализацията.