Нашата Европа – сигурен и добър дом за хората

Европа е нашият дом. Като ЕНП ние изградихме Европа, в която достойнството на хората, тяхната сигурност и свободата винаги са на първо място. Ние, европейците, сме нещо повече от сумата на нашите национални идентичности. Нашата история, нашето наследство, нашите юдео-християнски корени и нашето културно многообразие ни определят. Да бъдем обединени в многообразието е уникална сила, която направи мира и просперитета възможни за повечето европейци.

Изправени пред един сложен свят, някои смятат, че всеки трябва да мечтае да бъде глобален гражданин без корени. Други искат да затворят всички врати и да се оттеглят в националния егоизъм. Ние не сме съгласни! Гордеем се с корените си и сме уверени в бъдещето. Ние не казваме на гражданите в какво да вярват или от какво да се страхуват, но ние ги слушаме, уважаваме ги и се грижим за тях. Ние сме строители на мостове. ЕНП създаде нашата социална пазарна икономика, която балансира икономическата свобода със социална отговорност. ЕНП се застъпва за силна демокрация, основана на принципа на правото, което означава, че гражданите са тези, които наистина решават. ЕНП се бори за силна Европа, която защитава своите граждани.

Вярваме в нашия европейски начин на живот. Свободата е ключова, но свобода без сигурност е празна дума. Хората ни очакват Европа, която ги кара да се чувстват сигурни във всеки аспект от живота си. Нашите хора искат сигурни работни места, които да им осигурят добър живот и да подкрепят семействата им. Хората ни очакват от Европа да се бори за живот със свобода, справедливост и демокрация.

Ние се обявяваме за силна Европа, която говори с един глас за демокрацията, върховенството на закона и свободата. Европа, която уверено се изправя срещу автократите и подкрепя онези, които се борят за нашия европейски начин на живот, както украинците се противопоставят на агресията на Путин. Европа, която

защитава границите си и се бори с незаконната миграция.

Ние се обявяваме за конкурентоспособна Европа, която стимулира икономиката си и създава качествени работни места, като същевременно изгражда добро икономическо бъдеще за всички. Вярваме в европейското лидерство в областта на климата и опазването на околната среда, не само за да опазим нашата планета, но и за да насърчим икономическия просперитет и продоволствена сигурност с по-малко бюрокрация, като същевременно се стимулират иновациите и енергиен съюз ориентиран към бъдещето. Искаме Европа да формира и ръководи бъдещето, като инвестира в най-съвременна модерна инфраструктура, иновации и цифрови технологии. Искаме отворена Европа, която също така защитава собствените си интереси. Искаме да предоставим на нашите граждани и компании достъп до световните пазари чрез сключване на интелигентни търговски споразумения, основани на реципрочност, с единомислещи партньори.

Ние се застъпваме за ориентирана към гражданите Европа, която подкрепя семействата и създава възможности за всички, насърчава равенството между жените и мъжете и укрепва солидарността между поколенията. Европа, която защитава и се грижи за най-уязвимите хора в нашето общество, както онлайн, така и офлайн. Европа, която гарантира, че всяка технологична иновация поставя хората на първо място. Европа, която превръща изтичането на кадри в привличане на кадри. Европа, която инвестира в научни изследвания в областта на здравеопазването, гарантира високо ниво на стандарти за здравеопазване и грижи и се бори с болестите.

Ние се застъпваме за демократична Европа, в която хората решават, Европа, която поддържа своите основни ценности в рамките на границите си и извън тях. Европа, която гарантира, че гражданите са равни пред закона и възвръща доверието у онези, които се чувстват нечути или изоставени. Европа притежава всички подходящи карти, за да определи бъдещето. Както ЕНП направи през последните десетилетия, ще запазим Европа цяла, ще защитим европейския начин на живот, основан на свободата, плурализма, субсидиарността, солидарността, демокрацията и върховенството на закона и ще насърчаваме устойчив икономически растеж и развитие. С ЕНП начело на Европа, европейците ще бъдат по-силни и по-защитени.

I. Нашата Европа защитава своите граждани

Няма свобода без сигурност. Приемаме много сериозно загрижеността на гражданите за сигурността им, но вместо да разделяме обществото, ние се съсредоточаваме върху решенията. Само нашият отговорен политически подход може наистина да защитава нашите граждани.

1.1 Нашата Европа е с Украйна

ЕНП демонстрира непоколебима подкрепа за Украйна от самото начало на пълномащабната агресивна война на Русия. Украйна защитава не само собствената си свобода, суверенитет и териториална цялост, но също така и общите ни европейски ценности. ЕНП ще остане лидер в мобилизирането на така необходимата подкрепа и помощ от ЕС до решителната победа на Украйна.

От първостепенно значение е Европейският съюз да остане ангажиран и единен в своята подкрепа за Украйна. В сътрудничество със съюзниците си Европа трябва да намери начини да засили подкрепата си за Украйна. Това включва политическа, икономическа, хуманитарна и военна помощ, докато е нужно. Европа ще се стои с Украйна срещу Путин. Украйна трябва да спечели войната. Това изисква сигурност по отношение на дългосрочното финансиране на Украйна за нейното икономическо и социално възстановяване, модернизация и реконструкция. Ние доставихме по безпрецедентен начин финансова подкрепа и военен капацитет. Ние защитихме милиони украински бежанци.

Създадохме спасителна линия за украинската икономика, като подкрепихме нейния износ към света. Разработихме строг режим на санкции на ЕС срещу Русия и ефективно противодействаме на заобикалянето на санкциите, като същевременно се засилва допълнително техният обхват, където и когато е необходимо. ЕС трябва да продължи и да увеличи подкрепата си. Войната в Украйна е пряко свързана с европейската сигурност. Украйна трябва да стане член на ЕС и НАТО веднага щом изпълни всички критерии. ЕС трябва да е готов да се разшири.

1.2 Нашата Европа трябва да се защитава

Незаконната агресивна война на Русия срещу Украйна, използването като оръжия на енергетиката и храната и безотговорните ядрени заплахи, в съчетание с нарастващото напрежение в Южнокитайско море и Тайванския проток, са сигнал за събуждане на Европа. Скоростта на геополитическите промени е драматична и светът е станал по-опасен. В тази нова среда европейците трябва да защитават Европа. ЕНП винаги ще подкрепя разширеното НАТО и напълно ще подкрепи укрепване на този наш съюз, включително чрез присъединяването на Швеция. Всяко европейско усилие в областта на отбраната трябва да бъде внедрено в и съгласувано с НАТО. Въпреки това, нашите трансатлантически съюзници ще ни подкрепят само ако и ние сме готови да дадем своя принос самостоятелно. Един силен алианс изисква споделяне на тежестта. Също така трябва да сме готови за всякакви промени в нашето трансатлантическо партньорство и за сценарий, в който нямаме подкрепата на Съединените щати, за да гарантираме нашия европейски суверенитет за цялостна сигурност. Това включва и тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, като например Обединеното кралство и Норвегия. Нашите граждани разбират, че Европа трябва да направи повече в един размирен свят. ЕНП е единствената партия, която последователно показва готовност да насърчава силна отбранителна позиция в Европа, за да гарантира както възпиране, така и защита. Ние сме политическата сила, която се застъпва за Европа, която може да се защитава в съответствие с принципа на стратегическата автономия и да подкрепя онези, които се борят за Европа и нейните ценности. Това не накърнява специфичния неутрален характер на политиката за сигурност и отбрана на някои държави членки.

Трябва да установим три стъпки за европейската отбрана. Първо, трябва да увеличим отбранителната си индустриална база чрез повече инвестиции. ЕНП вече е подкрепяла инициативи за съвместни военни поръчки, като например Закона за укрепването на европейската отбранителна промишленост чрез общи обществени поръчки (EDIRPA) и Закона за европейско промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). Трябва обаче да отидем по-далеч. Трябва да се съсредоточим върху отбранителната техника второ поколение, съчетаване на отбранителната индустрия и най-модерните компютърни технологии. Ние искаме следващия дългосрочен бюджет (МФР) да осигури ресурси за иновации и посрещане на военните нужди. В крайна сметка трябва да създадем единен пазар за отбрана. ЕС следва да използва Европейската агенция по отбрана (EDA, ЕАО) да предоставя финансова подкрепа главно на отбранителни компании, за да стандартизират произвежданите от тях системи и да насърчават повече проекти за съвместни поръчки в областта на отбраната в Европа, както и изследвания на изкуствения интелект (ИИ) за двойни цели (граждански и военни). Държавите членки следва да обмислят да дадат приоритет на покупките на военно оборудване, произведено в Европа, за да се повиши стратегическата автономност на ЕС и да се изправи срещу агресори като Путин. Ще разработим общи европейски оръжейни програми под надзора на ЕАО заедно с държавите членки. Освен това ЕС се нуждае от общи правила за износ на оръжие.

Второ, трябва да работим по-добре заедно, като използваме всички налични възможности в Договорите на ЕС, включително Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO) и неговите водещи проекти, като например проекта за военна мобилност, който подкрепя трансграничен военен транспорт от критична важност. Също така трябва да създадем Комисар по сигурността и отбраната, който ще координира по-добре въпросите на отбраната в рамките на компетенциите на ЕС и насърчава сътрудничеството, както и Съвет по отбрана с министри на отбраната на държавите членки. Следва да предвидим и създаването на специална служба на ЕС за отбранителен бюджет в рамките на МФР с достатъчно средства, за да се справи с днешните и утрешните предизвикателства.

И накрая, нашата дългосрочна цел е да създадем истински Европейски съюз за отбрана с интегрирани европейски сили по суша, море, киберпространство и въздух. Тези сили следва да допълват националните военни сили, съобразени с новия модел на силите на НАТО, с капацитет за бързо разгръщане на постоянна и незабавно налична сила. Искаме да създадем Европейски фонд за външна военна интервенция, който да дава възможност на държавите-членки, които не желаят да мобилизират въоръжените си сили за външна военна операция на ЕС,  да допринесат финансово към колективната европейска отбрана. Този европейски фонд ще позволи пълните разходи за операции да бъдат взети предвид и споделени между държавите членки. Нашите колективни действия следва да се съсредоточат и по-специално в области като киберотбраната и сигурността на космическото пространство. ЕС, заедно с желаещите държавите-членки, трябва да се справя с бъдещите европейски отбранителни проекти в тясно сътрудничество с нашите трансатлантически партньори, включително щит за противоракетна отбрана, европейска Агенция за перспективни изследователски проекти в областта на отбраната (DARPA), европейска Кибербригада, европейски ядрен щит и увеличен производствен капацитет за отбранителни стоки. Трябва да засилим и европейското сътрудничество между разузнавателните служби.

1.3 Нашата Европа говори с един глас в света

В новата геополитическа обстановка Европа може да представлява своите интереси в света само ако говори в един глас. Европа е силна, когато е в състояние да реагира бързо и да работи със страни с подобно мислене. Способността ни да реагираме на глобалните събития ще определи успеха ни. Европа трябва да бъде готова да действа във външната политика. Затова препоръчваме да се откажем от принципа на единодушие в областта на санкциите на ЕС срещу тоталитарните режими по света и относно единния пазар в областта на отбраната. Ще развием по-силен европейски дипломатически корпус чрез Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Но Европа се нуждае и от квалифициран персонал. ЕНП призовава за замяна на върховния представител с външен министър, който да служи и като заместник-председател на Европейската комисия, както и за назначаването на Европейски съвет за сигурност, съставен от лидерите на държавите-членки на ЕС и други европейски държави (включително поне Обединеното кралство, Норвегия и Исландия). Този  министър ще си сътрудничи тясно с всички свои национални колеги от ЕС по отношение на общите ни интереси, както и интензивно ще координира с другите европейски страни, по-специално Обединеното кралство, Норвегия и Исландия. ЕС трябва да реагира бързо на международни кризи и да следва последователно решенията си в областта на външната политика, например уверявайки се, че санкциите се прилагат действително и последователно. В следващите години, ЕС ще продължи да се сблъсква с огромни предизвикателства на световната сцена, както стана ясно с руската война в Украйна, конфликтите в Близкия изток и нестабилността, причинена от иранския режим. ЕС се нуждае и от дългосрочна стратегия по отношение на други ключови стратегически региони, включително Китай и Тайван, Русия и Беларус, Африка, Латинска Америка, страните от Средиземноморския регион и Близкия изток. Накратко, трябва да определим интересите на Европа, за да има съгласувана външна политика, в която всички държави-членки трябва да бъдат взети предвид и техните интереси да бъдат защитени. Освен това трябва да се ангажираме с новите регионални сили, които стават все по-важни играчи на световната сцена.

ЕНП остава изцяло ангажирана с подкрепата на преговорния процес за справедливо, устойчиво и надеждно решение в полза на целия кипърски народ, без присъствието на чуждестранни войски и без анахроничната система от гаранции и право за намеса на чужди държави. ЕС трябва да изпрати силно послание за солидарност към Кипър, като поеме по-активна роля в опитването да се преодолее безизходицата и да се възобновят преговорите за прекратяване на 50-годишната окупация на Кипър от Турция и да се обедини острова на основата на двузонална двуобщностна федерация, с политическо равенство, в съответствие със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, принципите и достиженията на правото на ЕС. Неприемливата разделническа реторика на Турция за решение с две държави никога няма да бъде прието от Европа и международната общност.

1.4 „Нашата Европа“ защитава границите си от незаконна миграция

Като ЕНП сме решени да гарантираме контрола върху миграцията и го правим в съответствие с международното право и при зачитане на основните права. Ръководни принципи на нашата миграционна политика са хуманността и редът. Стремим се да спрем неконтролираната миграция, така че да не се претоварва капацитетът на Европа за интеграция. Европейските държави-членки, а не контрабандисти, трябва да решават кой да влезе в Европа. Първите важни стъпки бяха предприети от разширяването на Frontex до 10 000 служители през последните години, финансирането на електронна и физическа инфраструктурата за защита на външните граници на ЕС, новият Пакт за миграцията и убежището от края на 2023 г. и по-тясно сътрудничество с трети страни, какъвто е случаят с Тунис.

Въпреки пълния отказ на крайната десница да се ангажира конструктивно с намаляването на миграцията и нежеланието на левицата да намали незаконната миграция, нашите приоритети са ясни. Като начало, трябва да осигурим по-силни външни граници, с по-добра и по-строга проверка на нередовните пристигания. Влизането по външните граници на ЕС трябва да се наблюдава по електронен път цялостно. Това включва структурна и техническа защита на границите навсякъде, където е необходимо. Необходимо е възможно най-скоро да се въведе ефективна защита на външните граници; в противен случай не можем да изключим контрола на вътрешните граници. Изключително важно е да се засилят мерките срещу трафикантите на хора, да се разбие техния бизнес модел и да се сложи край на безнаказаността. Нуждаем се от по-голямо споделяне на тежестта по време на криза, от по-добре разпределени отговорности и силна защита на правата на човека, като се обръща специално внимание на уязвимите хора.

Искаме да превърнем Frontex в истинска европейска гранична и брегова охрана. Ще утроим персонала на Frontex до 30 000 души, ще му предоставим изпълнителни правомощия, както и по-висок бюджет за закупуване на модерно оборудване и подобряване на възможностите му. Искаме да гарантираме, че служителите на Frontex, заедно с техните национални колеги, разполагат със средства за по-добра защита на външните граници.

Мандатът на Frontex следва да се съсредоточи върху три приоритета: предотвратяване на незаконната имиграция към ЕС, помощ за държавите членки да осигурят сигурността на външните граници на ЕС и увеличаване на възвръщаемостта на нелегални мигранти в техните страни. Активно ще се стремим към споразумение за общи стандарти за наблюдение на външните ни граници и финансиране, което е необходимо за прилагане на тези стандарти.

Ние също така се застъпваме за фундаментална промяна в европейското законодателство в областта на убежището. Ние сме ангажирани с основното право на убежище, но ЕС, заедно със своите държави-членки, трябва да има право да решава на кого и къде то се предоставя. Ще сключим споразумения с трети държави за да се гарантира, че търсещите убежище също могат да получат закрила по цивилизован и безопасен начин. Ние искаме да приложим концепцията за сигурни трети страни. Всеки, който кандидатства за убежище в ЕС може също така да бъде прехвърлен в сигурна трета страна и да премине през процедурата за предоставяне на убежище там. В в случай на положителен резултат сигурната трета страна ще предостави закрила на кандидата за убежище на място. С безопасната трета страна ще бъде сключено всеобхватно договорно споразумение. Критериите за сигурни трети страни са в съответствие с основните задължения на Женевската конвенция за бежанците и Европейската конвенция за правата на човека. И двете конвенции не включват правото на свободен избор на държава на закрила. След успешното прилагане на концепцията за трета страна, предлагаме да се приеме в ЕС квота от хора, които се нуждаят от закрила, чрез годишни хуманитарни квоти за уязвими лица. Това ни позволява да отговорим както на изискванията за сигурност, така и на изискванията за интеграция в процеса на подбор и ефективно да отказваме влизане на незаконни мигранти по външните ни граници.

Ангажираме се да отстояваме основното право на убежище, като същевременно се борим срещу злоупотребата с националните процедури за предоставяне на убежище. Следователно всички съответни политики, инструменти и средства на ЕС, включително нови търговски споразумения, помощ за развитие и визова политика, следва да зависят от сътрудничеството с трети страни в областта на миграцията, и по-конкретно в областта на връщането и обратното приемане на техни граждани. Въпреки това бихме искали да подчертаем, че предвид настоящата ситуация в Украйна, искаме да се въздържаме от връщане на бежанци в Украйна в този момент. Решаването на проблема с миграцията в неговата същност изисква нов пакт с африканските страни, подкрепен от европейски инвестиционен план за Африка, за по-ефективно справяне с основните причини за миграцията, насърчаване на икономическия просперитет и социалното развитие и предотвратяване на източването на кадри от младото поколение в полза на всички африканци.

Трудовата миграция има значително териториално въздействие и носи както възможности, така и предизвикателства пред застаряващите и демографски намаляващи общества. От държавите-членки зависи да се справят с легалната миграция, да определят как тя най-добре отговаря на техните национални интереси и да улесняват легалното приобщаване и интегриране на мигрантите в обществото.

Нуждаем се от пълно приемане в Шенген на България и Румъния, като премахнем не само въздушния и морския контрол, но и контрола по сухопътните граници възможно най-скоро. Трябва да поправим нефункциониращото в момента Шенгенско пространство, по-специално чрез допълнително укрепване на защитата на външните граници на ЕС и чрез предотвратяване на незаконната миграция към Европа, за да се реализира сигурно и завършено Шенгенско пространство без контрол по вътрешните граници.

Инструментализирането на незаконната миграция е стратегия за хибридна война, която трябва да бъде спряна и определена като заплаха за националната и европейската сигурност. Държавите членки трябва да имат възможност временно да спрат обработката на молби за убежище в случай на инструментализирана миграция. Няма да позволим на никого да изнудва Европа.

1.5 Нашата Европа е решена да се бори с тероризма и организираната престъпност

Няма да оставим място за тероризма и организираната престъпност в Европа. Въпреки това, националните решения не може да се сложи край на международната престъпност; необходими са европейски решения и засилен обмен на информация между държавите членки. Само в Европа международните наказателни организациите печелят около 139 милиарда евро годишно, докато Европол изчислява, че в рамките на ЕС само около 2% от приходите от престъпна дейност се замразяват, а 1% се конфискуват. Увеличаване на трафика на хора с 10% между 2020 и 2021 г., като ще бъдат регистрирани над 7155 жертви, докато броят на заподозрени в трафик на хора се е увеличил с 12,5%. Трафикът на наркотици е основна заплаха за сигурността на ЕС, тъй като, по данни на Европейската комисия близо 70% от конфискациите на наркотици се извършват от митническите органи в пристанищата на ЕС. Тероризмът продължава да представлява сериозна заплаха за нашите граждани. Между 2018 и 2022 г. в ЕС са извършени 332 завършени, неуспешни или осуетени атаки. Тъй като основната цел на организираните престъпни групи е финансовата печалба, най- ефективният начин за борба с тях е спиране на техните финансови потоци чрез засилени мерки за борба с изпирането на пари и противодействие на правилата за финансиране на тероризма. Ще създадем засилена система за възстановяване на незаконно придобито имущество, с подобряване на възможностите за конфискация на средства, засилване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между съответните национални, регионални, местни органи и органите на ЕС. Тероризмът продължава да представлява сериозна заплаха за нашите граждани.

Ще разширим значително Европол, като го снабдим с всички налични по закон компетенции в областта на борба с тероризма и международната престъпност и увеличаване на персонала от 1400 на 3,000. Ще гарантираме, че националните бази данни са свързани с тези на органите на международната сигурност за улесняване на обмена на информация между правоприлагащите органи и разузнавателните служби на д ъ р ж а в и т е – ч л е н к и на ЕС. Работата на съвместните екипи за разследване в провеждането на трансгранични наказателни разследвания ще бъде укрепено и улеснено. От съществено значение е да се задълбочи сътрудничеството със САЩ и страните от Латинска Америка в борбата срещу трафик на наркотици. Трябва да актуализираме и разработим стратегии на ЕС за киберсигурност и да подобрим Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), за да гарантира, че нашите системи, данни и инфраструктура са защитени от кибератаки. Ще разширим обхвата на европейската заповед за арест и ще настояваме за успешното му прилагане. Ще подобрим обмена на информация между контрагентите терористичните органи и службите за убежище и миграция. ЕНП се ангажира също така с борбата в разпространението на идеологии, противоречащи на ценностите на ЕС, като например правата на човека, свободата и демокрацията. Език на омразата, дезинформация, авторитарният тероризъм на Путин пропагандата, антисемитизмът и радикалният ислямизъм разпространяват разделение и нетолерантност в нашите общества. Отхвърляме и се борим срещу екстремизма и насилствения радикализъм във всички форми.

ЕНП се ангажира с опазването на мирното съжителство в европейските страни и общества. Ето защо е недопустимо по какъвто и да е начин, не на последно място личен или изборен, да се защитава тероризма срещу съдебната власт. Гражданският мир в Европа се основава на спазването на закона и зачитане на правата на всеки. Имаме горчив спомен за дълбоката скръб причинени от национализъм, радикализъм и популизъм.

1.6 Нашата Европа се бори и спира насилието над жените

Искаме жените да живеят без страх от всякаква форма на насилие. Борбата срещу организираната престъпност е и борба за правата на потиснатите жени. Трафикът на хора засяга между 70 000 и 140 000 души всяка година в Европа, като 84% от тях са принудени да проституират. 1 000 служители ще бъдат изпратени в специално звено на Европол за борба с проституцията и трафика на хора, на жените и момичетата. Принудителни бракове, генитално осакатяване на жени и всякакви други форми на насилие срещу жени под религиозен или културен претекст не трябва да се толерира. Данните за насилието срещу жените в ежедневието са тревожни: всяка втора жена е преживяла някаква форма на сексуално насилие, тормоз. Домашното насилие твърде често е ежедневие. Средно две жени в ЕС се убиват от партньор или член на семейството си всеки ден. Само една трета от случаите на физическо или сексуално насилие в семейството се съобщава на полицията. ЕС предприема решителни стъпки за прекратяване на насилието срещу жените. Водихме преговори за криминализиране на насилието срещу жените навсякъде в Европа. Това означава, че държавите-членки на ЕС са принудени да наказват извършителите на насилие срещу жени, включително кибернетично насилие. Истанбулската конвенция относно превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие трябва да бъдат изцяло прилагани в целия ЕС. Насилието срещу жени в цифровото пространство трябва да бъдат повдигнати на всички политически равнища, за да се предприемат бързи действия за подкрепа на жертвите, техните нужди и сигурност. Предоставянето на възможности и овластяването на жените е от решаващо значение и за да го направите, образованието е от ключово значение. Никоя жена не трябва да се страхува да се разхожда свободно по улиците или да се страхува от отмъщение от страна на партньора си или да понася каквато и да е форма на насилие в личния или професионалния си живот.

1.7 Европа защитава своите граждани онлайн и офлайн

Пандемията COVID-19 ни научи на някои важни уроци за способността на Европа да управлява неочаквани кризи и ясно показа, че когато сме обединени, сме по-силни. Тя също така ни научи, че се нуждаем от всеобхватен подход на ниво ЕС към готовността и кризите. Искаме да създадем Съюз за готовност чрез засилено сътрудничество, взаимно обучение и координация, като се гарантира, че ЕС и неговите държави-членки ще бъдат по-добре подготвени за все по-сложни, трансгранични и многостранни кризи, които често възникват едновременно. Искаме да създадем сили на Съюза за гражданска защита, свързани със стратегически запаси от храна и вода, лекарства и медицинско оборудване, в дух на солидарност, за да подкрепим нашите държави-членки по време на криза. Пожарите, които унищожават горите ни и застрашават нашите граждани, са все по-интензивни. Искаме също така да създадем Оперативни сили на европейските пожарникари, които да бъдат бързо активирани винаги, когато държавите-членки се нуждаят от тях.

Онлайн заплахите се увеличават. Трябва да се борим с дезинформацията, която цели да манипулира европейците. Няма да гледаме отстрани, докато нашите врагове все повече се опитват да отслабват нашата устойчивост. Делът на кибератаките, насочени към страни от ЕС, се е увеличил значително през последната година. Киберпрестъпленията вече не са само бележка под линия в статистиката за престъпността. Икономическото въздействие на киберпрестъпленията в световен мащаб се е удвоило. Само интегриран европейски подход ще ни направи отново по-сигурни. Нуждаем се от европейска кибербригада с ясни отговорности за външна и вътрешна сигурност.

Децата, които са сред най-уязвимите групи в нашето общество, са мишена на престъпници, както във физическия, така и в цифровия свят. В световен мащаб всяко трето дете посочва, че е тормозено онлайн. През 2020 г. 33% от момичетата и 20% от момчетата в Европа съобщават, че са се сблъскали с обезпокоително съдържание онлайн поне веднъж месечно. Над 60 % от материалите, съдържащи насилие над деца в световен мащаб, се намират в сървъри на ЕС и се произвеждат много съдържание. Това е недопустимо. Нуждаем се от план за действие срещу злоупотребата с деца, сексуалната експлоатация, кибертормоза и киберзаплахите, които могат да доведат до отвличане и други форми на насилие. Нуждаем се от постоянни и задължителни правила на ЕС за предотвратяване и борбата със сексуалното насилие над деца. Искаме да използваме всички необходими инструменти, за да защитим децата и да продължим да укрепваме действията на ЕС в областта на правата на децата. Застъпваме се за съхраняването на IP адресите за най-тежките криминални престъпления, особено в борбата срещу злоупотребата с деца, в съответствие с изискванията на Съда на Европейския съюз и по отношение на основното право на защита на данните. Следите трябва да бъдат хванати на мястото на цифровото престъпление. Ние също така искаме по-добра защита на децата ни от кибертормоз онлайн. За тази цел, кибертормозът следва да бъде считан за престъпление в цяла Европа.

Подкрепяме актуализираното предложение за директива, което ще хармонизира престъпленията и злоупотребата срещу деца в целия ЕС. Инвестирането в повишаване на осведомеността е от ключово значение. То трябва да включва деца и млади хора, родителите и лицата, които се грижат за тях, учителите, политици и индустрията. Всички ние трябва да работим заедно, за да предотвратим тези чудовищни престъпления.

II. Нашата Европа вярва в социалната пазарна икономика

Социалната пазарна икономика е наше изобретение. Икономическият модел на ЕНП донесе просперитет, работни места и социален мир в Европа през последните 75 години. В условията на променяща се икономика Европа е подложена на все по-голям натиск: делът на Европа в световния БВП е намалял от 20 % на 15 %, докато този на Китай се е увеличил от 7 % на 19 % през последния половин век. Освен това, от 50-те най-големи световни фирми само 6 са европейски, докато 20 са от САЩ, и 13 – от Китай.

Трябва да подготвим икономиката си за новите предизвикателства. В отговор на пандемията от COVID ние стартирахме програмата „NextGeneration EU“ – най-големият пакет от стимули, финансиран някога в Европа. Сега войната в Украйна, чудовищните терористични атаки на Хамас и нарастващата нестабилност в Червено море поставят нови предизвикателства пред перспективите ни за растеж. Високата инфлация, цените на енергията и лихвите са важни проблеми за нашите граждани и ЕНП ще се заеме с тях решително. За да направим това, ние се нуждаем от политика, която не е замъглена от заблуждаваща идеология, а се основава на солидни фактически основания и социална отговорност. Трябва да балансираме различните интереси в нашата икономика, обществото и околната среда, като се отчитат предизвикателствата на глобалната икономика, изменението на климата и променящите се демографски реалности на нашия континент. Това е възможно само ако работим с творчески изследователи, отговорни предприемачи и трудолюбиви служители. Изисква се безпроблемен достъп до пазара на труда. Това изисква гражданско участие и процъфтяващо гражданско общество. Ние създаваме подходящите условия за това без идеологически прийоми, но в близост до хората и за тях. Искаме да създадем Европа, която е благоприятна за данъчното облагане и подпомага бизнеса където нашите производствени сектори могат да се конкурират и процъфтяват, където нашите работници могат да получат добри доходи и където всеки допринася справедливо за обществото. Това е в основата на нашата икономическа политика.

2.1 „Нашата Европа“ повишава икономическите си резултати и създава добри работни места

ЕНП остава изцяло ангажирана с еврото, тъй като то задълбочава единния пазар и укрепва единството. Икономическият просперитет, амбициозното опазване на околната среда и социалният мир могат да успеят в Европа само ако нашата икономика е успешна и в световен мащаб. Ето защо конкурентоспособността е изключително важна. Тя изисква устойчиви икономически резултати, икономическа, социална и политическа стабилност и достатъчна свобода за предприемачите, насърчавани от ясна визия и дългосрочни цели. Тя изисква също така справедливи и добри условия на труд, квалифицирана работна сила, отличнен иновативен стремеж към ефикасна, ефективна и отговорна публична администрация в услуга на гражданите, и предприятията и фискални политики, които не им налагат допълнителни тежести. В същото време време, икономическият растеж, конкурентоспособността и желанието за създаване на привлекателен пазар трябва да бъдат отразени и в европейското законодателство и в конкретни средства и действия за борба с укриването на данъци и корупцията. Трябва да се въздържаме от тенденции към свръхрегулиране, без да се отчитат и трите измерения на устойчивостта – икономическо, екологично и обществено.

Икономическите резултати на Европа зависят преди всичко от успешния единен пазар. От създаването на единния пазар, брутният вътрешен продукт на глава от населението във Франция, Италия и Германия се е удвоил, а тези на Полша и Литва са се утроили, откакто са се присъединили. Ние искаме да поведем нашия единен пазар в нова ера, като го задълбочим още повече и най-вече като създадем истински цифров единен пазар. В същото време искаме да стартираме Стратегия за конкурентоспособност за Европа, която ще възроди духа на предприемачеството. Нашите малки и средни предприятия (МСП) са в основата на нашия икономически успех и създават над 100 милиона работни места. Те се нуждаят от равнопоставени условия на конкуренция в целия ЕС, за да се развиват. Ние искаме да се въведе проверка на конкурентоспособността на ЕС за всяка нова политическа инициатива на ЕС и Европейски консултативен орган по конкурентоспособност, конкретно за нашите МСП.

Също така, трябва да рационализираме съществуващите разпоредби: не можем да си позволим да принуждаваме хората да спазват над 20 различни правни акта по една и съща тема, като например в случая със Законът на ЕС за възстановяване на природата. Винаги трябва да отчитаме реалните проблеми на нашите граждани и предприятия, а не да ги претоварваме. Законодателството трябва да бъде удобно за ползване, лесно за разбиране и изпълнимо. Предложенията за закони, които не са приети до края на законодателния период, изтичат и може да се наложи да бъдат предложени отново, ако е необходимо. Ще намалим старата бюрокрация, като въведем принципа „оne in, two out” – “нововъведена тежест се компенсира чрез премахване на съществуващи тежести“ с обща цел намаляване на регулаторната тежест с една трета чрез конкретен план за действие. За тази цел, ще бъде създаден специален европейски комисар, който да отговаря единствено за въпросите относно МСП и за намаляване на бюрокрацията. За да се улесни ефективно използване на средствата на ЕС за проекти, управлявани от публични органи, Европейската комисия ще насърчи съвместните европейски обществени поръчки за широкомащабно закупуване на услуги или стоки, когато е уместно, и при пълно зачитане на субсидиарността. За да улесним нашите дейности, ние искаме да сме сигурни, че законодателната ни рамка е винаги актуална. Ето защо ще въведем “клауза за изтичане на срока на действие” в законодателството на ЕС, когато е уместно, така че закон да престане да съществува, освен ако не са необходими допълнителни действия. Европейската комисия следва също така периодично да проверява дали съществуващи законодателни актове не са в противоречие помежду си и създават реална европейска добавена стойност, вземайки предвид и законодателството, прието в няколко области на политиката. Междусекторните въздействия следва да бъдат надлежно оценени, включително въздействията върху европейската сигурност.

Приветстваме назначаването на специалния пратеник за МСП и подкрепяме работата на пратеника, за да наблюдава и съпътства този процес. Успоредно с това ще се стремим към далновидна европейска промишлена политика, политика в областта на конкуренцията, която ще позволи създаването на европейски “първенци”, които да се конкурират на световно равнище. Искаме да предизвикаме нашите икономически конкуренти, като Китай и САЩ, като същевременно защитим стратегически важни европейски сектори от нелоялни практики. Политиката на ЕС за държавна помощ трябва да обслужва стратегически сектори на икономиката, въз основа на концепцията за големи проекти, които са от общ европейски интерес. Също така искаме да определим Стратегически план

„Произведено в Европа 2030“ по примера на САЩ. ЕС трябва да създаде амбициозна обща индустриална политика. През изминалия мандат ЕНП призоваваше за икономическа стратегия за сигурност – която има за цел да сведе до минимум рисковете, произтичащи от определени икономически потоци в контекста на засилено геополитическо напрежение и ускорени технологични промени. ЕНП също така беше в челните редици на призивите за създаване на нови разпоредби, насочени към опазване на инфраструктурата от критично значение. Искаме да засилим още повече правилата, за да гарантираме, че стратегическата инфраструктура като пристанища, телекомуникационни и енергийни съоръжения, както и най- иновативните ни компании са защитени от поглъщания от трети страни, по-специално от Китай. Нашия общ подход към Китай е да се намали рискът, а не за „разединяване“.

Успоредно с това трябва да засилим иновационния потенциал на нашата икономика, като стартираме инвестиционен план за качествени европейски работни места, чрез който искаме да инвестираме в научни изследвания и развитие, като призоваваме държавите членки и ЕС да постигнат обща инвестиция от 4% от БВП с акцент върху високите научни постижения, които носят европейска добавена стойност. Публичните ресурси не са достатъчни за посрещане на инвестиционните нужди в рамките на ЕС. Трябва да успеем да мобилизираме повече частни спестявания. Ще стартираме и програма за финансиране, за да увеличим значително броя на стартиращи предприятия, ръководени от жени, в областта на технологичните иновации, като например изкуствения интелект. За да насърчим жизнена бизнес среда и конкурентоспособност, искаме да подобрим предлагането на свеж капитал, така че нашите компании, включително МСП, да могат да продължат да инвестират в бъдещето, като имат достъп до дълбоки и ликвидни капиталови пазари. За целта е необходимо да се завърши изграждането на Съюза на капиталовите пазари и Банковия съюз, укрепването на вътрешния пазар на финансови услуги, както и стабилна и предвидима фискална политика, която спазва критериите от Маастрихт. Освен това растежът ще бъде устойчив за нас и за бъдещите поколения само чрез ценова стабилност. Устойчива икономика означава също, че младите хора имат възможност да започнат ефективно живота си и да изградят тяхната кариера. Ще продължим да се борим с младежката безработица, ще разширим програмата „Еразъм+“, особено за младите хора, живеещи в селските райони, и ще укрепим Открий ЕС(Discover EU), така че да се предложи на всеки млад европеец шанс да пътува из Европа и да опознае нашите европейски и национални култури. Вярваме, че всички заети лица трябва да се “възползват” от Европа. Ето защо искаме да гарантираме справедливи условия на труд в целия ЕС, включително осигуряване на безопасни и здравословни работни места. Необходимо е да въведем повече гранични стойности за опасните вещества, за да създадем равни условия за всички бизнеси. Трябва да насърчаваме мобилността на работната сила с Европейски паспорт за социална сигурност чрез укрепване на Европейския орган по труда (ЕОТ) и чрез справяне с предизвикателствата относно командироването на граждани на трети държави. ЕОТ трябва да предприеме следващата стъпка, за да има реално въздействие върху работниците и предприятията.

2.2 Нашата Европа създава просперитет със и в света

Ние сме партията на свободната и справедлива търговия. Въпреки че европейските интереси винаги трябва да бъдат в основата  на нашата търговска политика, износът е ключов двигател за нашата икономика. Повече от 30 милиона работни места в ЕС зависят от външната търговия, а 90% от световния икономически растеж се очаква да бъде генериран извън Европа през следващите години. Търговският дефицит на ЕС с Китай се удвои за две години до рекордните 390 млрд. евро през 2022 г. Нуждаем се от стимулиране на търговската политика, но често трябва да преодолеем блокадата на левите и десните популисти. Нашата търговия е за осигуряване на и разширяване на собствения ни просперитет, както и опазване на стратегическите ни сектори, и в същото време за укрепване на важни икономически партньорства. Икономическата политика, ориентирана към ценности, се основава на търговия. Нуждаем се от нова интелигентна търговска политика, която да е в съответствие с нашите европейски интереси, ценности и стандарти, основани на принципа на реципрочност, особено за да се защитят интересите на нашите фермери и рибари. Икономиката ни никога няма да просперира в крепост. Ние искаме да търгуваме с целия свят, но също така искаме да насърчим специално сътрудничество със съмишленици в рамките на Съюз на демокрациите, за да останем конкурентоспособни спрямо доминиращи конкуренти като Китай. Западният свят трябва да се обедини в политическо и икономическо отношение. Не трябва да се оставя място за дъмпингови практики на трети страни, които подкопават усилията ни за постигане на стратегическа автономия и по-високи социални, екологични, безопасни и здравни стандарти. В същото време трябва да засилим търговските си отношения с Латинска Америка и Индо-Тихоокеанския регион с нови интелигентни споразумения за справедлива търговия. Също така трябва да създадем ново, по-интензивно търговско партньорство с Африка на базата на обществените интереси, развитието на уменията, укрепването на просперитета, благосъстоянието, самодостатъчност и демокрация, както и глобалната зависимост от суровини и енергия. Стратегията ни за намаляване на риска трябва да напредне още повече.

2.3 Нашата Европа се нуждае от енергия

Неслучайно въглищата и стоманата са в основата на европейската интеграция. Нашата Европа винаги е разчитала на споделена енергия. Днес, с последиците от руската военна агресия в Украйна и системната конкуренция с Китай, това е още по-важно. Ще инвестираме повече в развитието на взаимовръзките в електрическата и газовата мрежа между държавите-членки на ЕС с цел създаване на по-обединен и ефективен Енергиен съюз. Ще насърчаваме инвестициите за по-нататъшно интегриране на европейския електроенергиен и газов пазар, за да се осигурят по-ниски цени за европейските граждани и нашите предприятия. Ние искаме Европейски енергиен съюз, който ще ни доведе до въглеродно неутрално и екологично бъдеще. Държавите членки решават какъв да бъде техният енергиен микс. Отвореният и неутрален технологичен подход като водещ принцип е двигател на иновациите. Не се нуждаем от забранителна Европа, а иновативна Европа, която поставя икономическите, финансовите и социалните нужди на своите граждани в центъра на бъдещите енергийни доставки. Също така е необходимо по-добре да съгласуваме енергийния си преход с местните условия. Например, в областта на енергийно ефективните ремонти на домовете, ще насочим по-добре инвестициите, за да помогнем на домакинствата да се справят с нарастващите цени и изискванията за обновяване през следващите години. Нуждаем се от силна финансова подкрепа от страна на ЕС, която да подкрепи нашите нетно нулеви промишлени и екологични амбиции, за да може Европа да се конкурира в световен мащаб и да се уверим, че при тази икономическа трансформация никой няма да бъде забравен. В същото време Европа се нуждае от повече мотивация и енергия, когато става въпрос за бъдещите ѝ ресурси. Например, Европа ще се нуждае от 60 пъти повече литий за устойчиви доставки на батерии през 2050 г., отколкото днес. Това налага по-нататъшни усилия за усъвършенстване на технологията на батериите и тяхното рециклиране, както и за усилия за намаляване на общото потребление на енергия. Ресурсите са все по-важни в икономическата конкуренция, тъй като без тях иновациите са невъзможни. Световното технологично лидерство в областта на електрическата мобилност няма да успее без редкоземни елементи от Африка, Латинска Америка и Азия. Ние ще насърчим обща европейска стратегия за ресурси за бъдещи иновации, като идентифицираме съществуващите ресурси в световен мащаб и ги използваме в Европа, като същевременно насърчаваме диверсификацията, за да избегнем зависимости от трети страни. Няма да позволим Европа да зависи силно от ресурсите на Путин или който и да е автократ в бъдеще. Руската агресивна война срещу Украйна и предишната ни зависимост от руските изкопаеми горива ни научиха на някои уроци: чистата енергия е полезна не само за планетата, но и за нашата сигурност. Докато се отдалечаваме от изкопаемите горива, чрез разработване на пътна карта към устойчива енергийна система с постепенно премахване на изкопаемите горива заедно с държавите-членки,  към електрификация и автоматизация на нашата икономика, ние имаме нужда от огромни количества чиста енергия и по-голяма енергийна ефективност. Съкратихме процедурите за издаване на разрешителни, за да постигнем истински мащаб. Реформирахме нашия пазар на електроенергия, за да дадем приоритет на възобновяемите енергийни източници и да предложим дългосрочни договори и да подобрим инвестиционните условия. Ние използваме фондове на ЕС – REPowerEU – за мобилизиране на близо 300 милиарда евро ресурси. Освен това, ние укрепваме базата от чисти технологии в Европа. Нисковъглеродната енергия има важна роля в прехода към чиста енергия. Ние намаляваме разходите за енергия в цялата ни икономика. Ние развиваме вътрешния пазар за нашите индустрии с чисти технологии. Ние декарбонизираме и съживяваме нашите енергоемки индустрии, за да продаваме чисти продукти по целия свят. Така увеличаваме енергийната си независимост и цялостния суверенитет и устойчивост.

Като гръбнак, който свързва европейските граждани и бизнеса, транспортът има значение за всички нас. Нямаме време за губене, за да го подготвим за бъдещето. Новите технологии имат потенциала да революционизират начина, по който се движим, като направят нашата мобилност по-интелигентна, по-ефективна и по-устойчива. Имаме нужда от повече технологии – не от забрани!

ЕНП се застъпва за технологично неутрален подход към разработването на алтернативни горива, водородни технологии и нови силови системи за превозни средства, самолети и плавателни съдове. Ние подкрепяме нови устойчиви течни горива, тъй като те могат да се използват с настоящите инфраструктури за зареждане с гориво и вериги за доставки. В същото време ще съсредоточим усилията си върху рационализирането на завършването и развитието на новите инфраструктури на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), които са от решаващо значение за структурирането на нашата европейска територия и за повишаване на ефективността на европейския единен пазар.

2.4 Нашата Европа просперира и защитава хората и планетата

Европа има водеща роля в глобалното опазване на климата. Нашата отличителна черта е Европейската зелена сделка. Европейската зелена сделка е родена от необходимостта да се защитят хората и планетата. Но също така беше проектирано като възможност за изграждане на бъдещия ни просперитет. През 2022 г. например емисиите на парникови газове в Европа са намалели с приблизително 2,5%, докато икономиката се е увеличила с 3,5%. Успешно намалихме емисиите си, като същевременно разраснахме икономиката си. Европейските фирми разработват нови технологии и решения. Това, от което се нуждаят, за да увеличат мащаба, е предвидимост, да планират инвестициите си. И това е, което предоставя Европейската зелена сделка.

Преди четири години поставихме дългосрочна перспектива със закона за климата и целта за 2050 г. Преместихме климатичния дневен ред към икономически. Това даде ясно усещане за посока за инвестиции и иновации и ясна насока за Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Докато навлизаме в следващата фаза на Европейската зелена сделка, фазата на изпълнение, ние ще продължим да подкрепяме Европейската промишленост през целия този преход – от Закона за промишлеността с нулева мрежа до Закона за критичните суровини. С нашата индустриална стратегия ние разглеждаме рисковете и нуждите на всяка екосистема в този преход. Основната цел ще бъде да се подкрепи всеки сектор в изграждането на неговия бизнес модел за декарбонизация на индустрията. Защото вярваме, че този преход е от съществено значение за бъдещата ни конкурентоспособност в Европа. От вятъра до стоманата, от батериите до електрическите превозни средства, нашата амбиция е кристално ясна: бъдещето на нашата индустрия за чисти технологии трябва да бъде създадено в Европа.

За да постигнем нашите амбициозни цели, трябва да накараме политиката в областта на климата да върви ръка за ръка с нашата икономика и общество. Защото знаем, че без защита на климата нашата икономика не може да остане конкурентоспособна в дългосрочен план, но че без конкурентна икономика не може да има и устойчива защита на климата. Зелената сделка за нас не е нова идеология, за която се застъпват Зелените или социалистите, тя е отличителният белег на по-проспериращата, новаторска, конкурентоспособна и устойчива Европа, каквато си представя ЕНП. Ние сме ясно ангажирани с целта за намаляване на емисиите с 55% и целта за климатична неутралност до 2050 г. Европа не трябва да се деиндустриализира по този амбициозен път, а напротив, трябва да покаже на света, че въглеродно неутралната трансформация може да бъде постигната успешно чрез нашия бизнес. Важно е да подкрепим финансово нашите компании – особено МСП, фермери и рибари – в прехода и да намерим най-добрите решения за намаляване на глобалните емисии. Ще постигнем най-добрите решения само ако използваме всички технологични възможности без никакви предразсъдъци или идеология. Ние защитаваме принципа на технологична неутралност, както и политика, изградена върху създаване на стимули за бизнеса и индустрията. ЕС може да постави цели за намаляване на емисиите на парникови газове, но трябва да остави място за частни, местни и индустриални играчи да намерят подходящи технологични решения. Смятаме, че политиката на положителни стимули е много по-ефективна. Ние сме за технологичната отвореност в икономиката, енергетиката и опазването на климата. Инженерите, а не политиците, заедно с пазара трябва да вземат решение за най-добрата технология, за да се постигне въглеродна неутралност. Ние разчитаме на иновативни концепции и пазарни инструменти за опазване на климата, като търговия с емисии, разширяване на възобновяемите и други нисковъглеродни енергии и кръгова икономика, включително кръгова биоикономика. Искаме да доразвием Зелената сделка. Винаги ще вземаме изцяло предвид интересите на нашите граждани и нашите предприемачи. Всички нисковъглеродни енергии са ключов фактор за успешното опазване на климата. За да направим енергийната сигурност на Европа и суверенна, ние създаваме енергиен съюз. Искаме да укрепим вътрешния енергиен пазар, да изградим трансгранична инфраструктура и да укрепим Европа като енергийно място с научни изследвания. Например, ние се нуждаем от бързо увеличаване на международното производство на водород, създавайки условия за създаване на функционираща транспортна инфраструктура, както вече е предвидено в стратегията на ЕС за водорода. Искаме да засилим изследванията в областта на енергетиката, климата и материалите и да популяризираме Европа като изследователски център за иновативни енергийни технологии, със специален акцент върху ядрения синтез.

За да запазим политиките си амбициозни, но и реалистични, възнамеряваме да обърнем по-голямо внимание на нуждите на градовете и регионите, когато изготвяме екологични, енергийни и климатични стратегии и тяхното финансиране. В същото време ще насърчаваме кръгова икономика, за да използваме отговорно суровините, да установим кръгова икономика с CO2 в цяла Европа и да насърчаваме устойчиви компании, особено МСП. Също така се стремим да отключим инвестиции в иновации за чисти технологии с инвестиционен план за европейски работни места. Искаме силна подкрепа за чистите технологии и повече стратегически суверенитет в областта на бъдещите технологии. Ще укрепим европейската стратегия за намаляване на отпадъците и европейската стратегия за пластмасите, особено по отношение на микропластмасите. Ще приложим стратегия за качеството на водата и въздуха на европейско ниво и ще се справим с проблема с пер- и полифлуороалкиловите вещества (PFAS). Опазването на климата е общо европейско предизвикателство. Искаме ЕС да стане отговорен за сключването на международни екологични споразумения за целия ЕС.

2.5 Нашата Европа повишава жизнения стандарт във всеки регион

Искаме да превърнем изтичането на мозъци в натрупване на мозъци. Ще създадем възможности за младите хора да позволят на семействата да останат заедно. Понякога европейците нямат друг избор освен да напуснат страната и близките си, за да намерят добри възможности. В Европа никое семейство не трябва да бъде принуждавано да бъде разделено: трябва да спрем изтичането на мозъци, като предоставим добри възможности във всеки регион чрез нашите политики за сближаване, икономика и иновации. Искаме да създадем план за действие „Натрупване на мозъци“ за цяла Европа, който предлага на младите хора шанса да се върнат в родината си от чужбина и в рамките на Европа. Европа е нашият дом и Европа се грижи за нашите домове.

Европа ще бъде обединена само ако градовете и селските райони действат като едно цяло и техните интереси се вземат предвид еднакво. И нашето политическо семейство вече го прави: ЕНП не само е най-представената политическа сила в рамките на Европейската комисия и Европейския съвет, но и е представена до голяма степен на място, на местно и регионално ниво, повече от всяка друга партия в Европа. Чрез структурни и кохезионни политики, например, ще се съсредоточим върху премахването на пропастта между селските и градските райони. Не трябва да има първо и второ качество граждани. Искаме да премахнем икономическите, социалните и териториалните различия.

Регионалните и местните бюджети играят важна роля в подпомагането на националните вноски в бюджета на ЕС и в съфинансирането на проекти на ЕС, изпълнявани в региони и градове. Следователно трябва да издигнем нуждите на нашите региони и местни общности, когато обсъждаме бюджета на ЕС. Политиката на сближаване има силно положително въздействие върху единния пазар. Трябва да се продължи да бъде силно застъпена в бюджета на ЕС, но с опростени правила и с прякото участие на регионалните и местните власти при разработването и изпълнението на програмите. Ние искаме да се подобри проверката на субсидиарността и чрез оценка на териториалното въздействие на цялото ново законодателство. Ще насърчаваме европейския план за селските райони, включително за уязвимите райони в близост до външната граница на ЕС, които са пострадали от последиците от руската агресия и ще укрепим стратегията на ЕС за най-отдалечените региони. В същото време трябва да разработим модерна инфраструктура, за да могат хората лесно да се свързват, а данните и продуктите да са достъпни навсякъде в Европа. За тази цел искаме да ускорим инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и дигиталната инфраструктура, в съответствие с нашата индустриална политика. Трябва да ускорим процедурите за финансиране на следващото поколение иноватори, студенти и гражданското общество в цяла Европа. Ние искаме да гарантираме, че капацитетът за иновации, достъпът до свързаност, онлайн инструментите и технологиите, които подкрепят образованието, научните изследвания и бизнеса са на разположение на всички граждани, включително в селските и отдалечени райони, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени най-отдалечените региони. Добрата регионална политика, особено в икономически план, е най-добрият отговор на демографските изменения. Искаме нов пакт за справедливост между поколенията, който да гарантира, че изборът ни днес не натоварва бъдещите поколения, включително проверка на всички законодателства за съответствие с приоритетите на младежта и възрастните хора.

В същото време мобилността на работната сила остава крайъгълен камък на функциониращия вътрешен пазар и на дългосрочния растеж, който увеличава заетостта и възможностите за кариери на хората.

2.6 Нашата Европа иска да бъде водеща в областта на цифровизацията и ориентирания към човека изкуствен интелект

Иновациите подобряват живота на хората. На фона на напредъка на Китай и САЩ, Европа има глобално конкурентно предимство: нашите общи ценности, социалната пазарна икономика и политическата стабилност. Като християндемократи и дясноцентристи ние поставяме хората в центъра. Когато комбинираме ценности и иновации, можем да оформим бъдещето на нашия европейски начин на живот и да създаваме работни места. Поставянето на нашите граждани в центъра на иновационната ни политика изисква обединяване на нашите ресурси, за да се намерят най-добрите решения за всички. ИИ, биомедицина, роботика и визуализация в съчетание с подходящо ноу-хау и разумно регулиране могат да създадат по- добър свят. Искаме да предоставим тези технологии в услуга на хората, като направим възрастните хора по-независими и като напреднем с изследванията за намиране на решения в чувствителни области, например иновативни стратегии за превенция и лечение в областта на здравеопазването, за по- добро противодействие на изменението на климата, за да избегнем екологични катастрофи, да подобрим мобилността и повишим ефективността и безопасността на строителните работи. Нецифровите услуги трябва да останат достъпни за хората, които нямат лесен цифров достъп, особено за възрастните хора. Въпреки това Европа трябва да възвърне амбицията си.

Днес ние инвестираме в изкуствен интелект само половината от средствата, които САЩ отделят за него. Европейските компании отделят по-малък дял от приходите си за научноизследователска и развойна дейност в сравнение с колегите си от Северна Америка, като разликата е около 147 млрд. евро между 2017 и 2022 г. Особено в утвърдените икономики като Европа, икономическият растеж и бъдещият просперитет могат да бъдат постигнати само с иновации и технологично предимство. Данните, цифровата инфраструктура и технологичният опит са новото злато за всяка една икономика. Искаме да насърчим цифровото пробуждане през следващите години и се стремим към план от пет точки за тази цел, като на първо място следва да се разширят 5G и 6G мрежите в цяла Европа, заедно с държавите-членки. Второ, ЕС трябва да бъде водеща сила в областта на изкуствения интелект. Ние искаме да дадем възможност, да се развивa и да се използва ИИ, а не бъде ограничаван или прекомерно регулиран. Искаме да подкрепим научните изследвания и разработването на приложения и да предоставим свобода. Ние трябва да адаптираме защитата на данните си към изискванията на цифровия свят. Трето, искаме да гарантираме, че ИИ отговаря на етичните стандарти, като същевременно подкрепя иновациите и новите технологии, използвайки силата на изкуствения интелект за създаване на качествени работни места и по-добър живот за нашите хора. Фундаменталните правата в цифровия свят трябва да бъдат зачитани. Ще направим това, като актуализираме Хартата на ЕС за основни права в контекста на цифровата революция. Четвърто, искаме да създадем истински съюз за иновации за бъдещи технологии, като подкрепим европейската пилотна инфраструктура за иновации в областта на полупроводниците, като например научни центрове за високи постижения, като ЦЕРН за ИИ и център на ЕС за научноизследователска дейност, който да опрости обмена и данните в цяла Европа. И накрая, всичко това изисква достатъчно финансиране.

2.7 Нашата Европа подкрепя нашите земеделски стопани и рибари, за да гарантира производството на здравословни храни на достъпни цени за всички

Европейското селско стопанство и Общата селскостопанска политика отговаря на високите очаквания на обществото, по-специално по отношение на предлагането на храни, високото качество и безопасност на храните, защитата на природни ресурси, хуманното отношение към животните и, не на последно място, справедливите цени на продуктите за потребителите. Хранителната сигурност не е лукс, а основна необходимост. ЕНП винаги е подкрепяла земеделските стопани и рибарите, особено когато разходите за живот се увеличават за нашите граждани и продоволствената сигурност и наличността са на ръба поради многобройните глобални предизвикателства. Селското стопанство и рибарството са два стратегически сектора за Европа. Земеделските стопани и техните предприятия правят лицето на нашата селска Европа уникално. Гордеем се с тях и стоим до тях. Селските райони не са периферията, а са сърцето на Европа. До 2040 г. ЕС може да загуби още 6,4 милиона стопанства, което представлява зашеметяващо намаление с над 60 % в сравнение с 2016 г. Ние искаме земеделските стопани в Европа да имат бъдеще и възможност за диалог вместо подходи „отгоре-надолу“. Това е единственият начин да осигурим нашите уникални културни пейзажи и снабдяването с храна в дългосрочен план. Опазването на климата, биологичното разнообразие и устойчивото опазване на ландшафта могат да бъдат постигнати само със, а не срещу земеделските стопани. Защитата на биологичното разнообразие и ценните ресурси като вода, въздух и гори е нашата застраховка за бъдещето. Искаме да укрепим устойчивостта на Европа към засушаванията, които застрашават работните места на нашите земеделски стопани и продоволствената ни сигурност, с европейски индекс за устойчивост с цел по-добро предотвратяване на природни бедствия и повишаване на устойчивостта на регионите, градовете и селата в селското стопанство и производството на храни, както и с европейски план за използване, повторно използване и съхранение на вода. Адаптирането към изменението на климата и устойчивото управление са основни европейски задачи. За тази цел бихме искали да намерим примери за най-добри практики, особено в областта на мерките за опазване на крайбрежните зони и наводненията.

През последните години рибарите са изправени пред последователни кризи, произтичащи от последиците от Брекзит, COVID и войната в Украйна, с повишаването на цените на горивата. Те са изправени и пред важни предизвикателства като изменението на климата, декарбонизацията на флота и проблема с приемствеността между поколенията. Ние също така подкрепяме реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), така че тя да отчита и необходимостта от справяне с тези и други предизвикателства. Рибарството и аквакултурите са стратегически сектори. ЕНП се застъпва за създаването на самостоятелен портфейл в областта на рибарството в следващата Европейска комисия. Ако това не е възможно, отговорностите в областта на рибарството следва да бъдат поети от члена на Комисията, отговарящ за селското стопанство и рибарството, какъвто беше случаят в миналото.

Нашият риболов е от решаващо значение за осигуряване на качествени доставки и намаляване на зависимостта от внос. Ние следва да се съсредоточим върху разработването на законодателство и финансови инструменти, които решително подкрепят сектора на рибарството в прехода му към по-устойчив улов. Мониторингът и докладването на риболовни дейности може да са необходими, но административната тежест следва да бъде намалена и рационализирана.

ОСП 2028—2034 г. трябва да има по-силен икономически стълб, а директните плащания следва да служат, за да осигуряват основните селскостопански доходи и да предлагат защита в нестабилните пазари. Това трябва да даде възможност за силен и конкурентоспособен селскостопански сектор, и да осигури истинска награда за разнообразните услуги, предоставяни от селското стопанство. Освен това трябва да гарантираме, че финансирането по ОСП е разпределенo справедливо както между, така и в рамките на държавите членки. Гъвкавостта следва да бъде ключов фактор за новата ОСП, за да се гарантират доходите на производителите. Европейските земеделски стопани произвеждат най-високите стандарти в света и тези стандарти трябва да бъдат разработени по начин, който поддържа конкурентоспособността на европейското селско стопанство в световен мащаб. Считаме също, че е необходимо адекватно и допълнително финансиране, за да се улеснят усилията на нашите земеделски стопани в областта на околната среда, да се стимулират да работят по-устойчиво и да им се помогне да се справят с последиците от изменението на климата. Ние се фокусираме върху насърчаването на модерни и устойчиви селскостопански практики, и високи технологии в селското стопанство. Искаме европейски постижения и цели за прецизно земеделие, интегрирано управление на вредителите, затваряне на цикъла на хранителните вещества и използването на роботика. Особено в селското стопанство и рибарството амбициозните цели следва да бъдат решени с технологични иновации, а не със забрани. Развитието на селските райони следва да продължи да служи като стимул за селското стопанство и населението в селските райони, и да гарантира жизненоважни селски райони, включително чрез по-добро взаимодействие между селските и градските райони по отношение на взаимосвързани обществени услуги и стимулиране на местната икономика и местните работни места. По-специално следва да се обърне внимание на подкрепата за селските райони в неравностойно положение, публичните научни изследвания и иновациите за разработване на алтернативи на продуктите за растителна защита. Искаме да ускорим въвеждането на нови биотехнологии в селското стопанство, тъй като те могат да бъдат ефективни инструменти срещу рисковете, свързани с климата За нас селското стопанство и рибарството са сектори на бъдещето и ние искаме по-младото поколение да бъде страстно към тези професии. Заедно с държавите членки искаме да гарантираме, че младите хора, които избират селското стопанство, имат достъп до земя. Ние се противопоставяме на прекомерни изисквания и допълнителни тежести за нашите земеделски стопани. Освен това трябва да доразвием Европейския зелен пакт чрез по-добро отчитане на интересите на потребителите и на земеделските стопани. Това се отнася по-специално за въпроси като новите правила за устойчиво използване на продукти за растителна защита (SUR) и ненужната бюрокрация. Освен това е необходим преглед на законодателството по „Натура 2000“, което да даде възможност на държавите членки да опазват по-ефективно природата и  да я направят по-устойчива.

Едрите хищници представляват нарастваща заплаха за земеделските стопани и животновъдите, и застрашават традиционния пасторализъм/паша/ в цяла Европа. Ето защо се нуждаем от нови правила за управление на популациите на едрите хищници, особено вълците и кафявите мечки, включително умъртвяване, когато гъстотата достигне неустойчиви нива. Горите и цялата верига за създаване на стойност в горското стопанство са решаваща част от селските райони. Горите осигуряват работни места, осигуряват икономическо благосъстояние, съхраняват въглерода, предлагат ползи за здравето и се борят с опустиняването. Считаме, че най-добрият подход за устойчиво управление на горите е в рамките на държавите членки. Поради това ние зачитаме компетентността на държавите членки по отношение на законодателството, свързано с горите.

 III. Нашата Европа вярва в нашия европейски начин на живот

ЕНП е партията на европейския начин на живот. Ние съчетаваме традицията и прогреса и вярваме в обединена Европа на многообразието. Европа е нещо повече от икономически проект, който се корени в културни богатства и разнообразни традиции, но това не ни свързва с миналото. Напротив: нашите ценности ни показват пътя към бъдещето и ние се ангажираме да насърчаваме демократичните ценности чрез образование и култура.

 3.1 Нашата Европа защитава нашия европейски социален модел

Нашето качество на живот зависи от социалния мир. Бъдещето на Европа ще бъде изградено със и от нашите социални партньори. Социалният диалог е основна характеристика на нашата европейска социална пазарна икономика и е от ключово значение за достойните условия на труд и икономическия просперитет. Гордеем се с нашия европейски социален модел, където всеки се радва на здравно осигуряване и висококачествени обществени и социални услуги, където правата на работниците са защитени и където има баланс между социалните интереси и пазарните правила. Социалният баланс обаче не се постига без усилие, а трябва да бъде чувствително постигнат, за да се гарантира, че е балансиран и справедлив. Европейският стълб на социалните права е отправна точка за изграждането на силна социална Европа. Въпреки че е в ръцете на държави членки да управляват националната социална държава, Европа е тази, която може да допринесе за условия за икономически растеж и просперитет, за да ги финансира. Ние се борим за равни възможности за жените на пазара на труда. Ние искаме да гарантираме, че мъжете и жените получават равно заплащане за равен труд. Искаме също така да създадем Европейска гаранция за работниците за цифровия пазар, за да се гарантират правата на работниците и самостоятелно заетите лица в цифровата ера, например в гиг икономиката, като същевременно се зачитат компетентността на държавите членки и овластяването на социалните партньори. Искаме да осигурим качествени работни места и справедливи заплати в цяла Европа и да подобрим колективното договаряне. Борбата срещу несигурните условия на труд, както на национално равнище, така и отвъд границите ни, за да защитим нашите работници от незаконни практики на труд, е от решаващо значение за един добре функциониращ единен пазар. Днешните модели на работа трябва да позволят на родителите да намерят правилния баланс между професионалната си кариера и семейните задължения, например чрез по-широко използване на дистанционна работа. За нас обаче истинската социална политика не е определянето на най-високите социални обезщетения и стандарти на равнището на ЕС, а последователното насочване на икономическата и финансова политика по такъв начин, че в бъдеще ще продължат да съществуват ефикасни социални системи, които да подкрепят хората във всички наши държави членки. Отхвърляме разрастващата се социална бюрокрация в ЕС. Не е без причина, че християнското социално учение е затвърдило и насърчило принципа на субсидиарността. Особено във времена на цифрови, неутрални по отношение на климата и демографски трансформации, нашите социални системи вече са изправени пред огромни предизвикателства. Те не се нуждаят от прекалено много регулации от Брюксел, а от процъфтяваща и справедлива икономика. Една справедлива Европа трябва да отчита домакинствата от по-ниска и средна класа. Кризата с цената на живота, застрашаваща много домакинства, млади и стари, доведе до ерозия на средната класа и до увеличаване на хората, губещи на единния пазар. Това оказва отрицателно въздействие върху нашите общества и икономиките ни. Героите на ежедневието също трябва да бъдат възнаградени в данъчните системи на държави членки.

3.2 Нашата Европа запазва нашата демокрация, традиции, културно богатство и многообразие

Ние се гордеем с нашия европейски начин на живот. Искаме да запазим нашата регионална и национална идентичности, както и нашата обща европейска идентичност. В Европа знаем, че имаме различия, но това, което имаме общо ни прави по-силни.

Искаме да запазим нашето културно наследство, на което се основават нашата общност, цивилизация и европейските интеграционни процеси, различните ни характеристики, както и това, което ни обединява, в цифров музей на европейската култура, който цифрово да свързва най-важните музеи. Ще оценим възможността за създаване на Европейски фонд за културно наследство. Поемаме ангажимент да популяризираме богатото си културно наследство, което също така ще допринесе за стимулиране на туризма в ЕС — сектор, който беше силно засегнат от пандемията от COVID. В отговор ЕНП бе начело на ключовите инициативи на ЕС, по-конкретно цифровия COVID сертификат на ЕС. В рамките на компетенциите на ЕС, ЕНП остава ангажирана с укрепването на туристическия сектор.

Европа е разнообразна и нюансирана, но ние имаме обща юдео-християнска култура и наследство. Ние също споделяме наследството на хуманизма и на Просвещението. В ЕС ние зачитаме свободата на убежденията и съвестта, а оттам и свободата на вероизповеданието. Трябва да защитим нашия европейски начин на живот, като съхраним нашите християнски ценности и основни принципи. Демокрация, човешко достойнство, основни права, включително права на малцинствата и на най-уязвимите, свобода, равенство, равни права за жените и мъжете, солидарност, върховенство на закона, правосъдие, плурализъм и толерантност към хората, които живеят по различен начин: това са принципите в основата на европейската цивилизация.

През последните години ЕНП беше водещият защитник на принципите на правовата държава в ЕС, като посочи, че нашата общност се основава на ценности и че те трябва да бъдат зачитани, по-специално основните ценности на ЕС. Държавите, които се присъединяват към ЕС, доброволно са се присъединили към тези ценности и поради това следва да има последици за сериозни и системни нарушения на принципите на правовата държава. Механизмът, предвиден в договора, очевидно не е изпълнил целта си, независимо дали като възпиращ ефект или като подходящ механизъм за налагане на санкции. Ето защо ЕНП получи одобрението на нов механизъм за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава, който гарантира, че средствата от ЕС ще спрат да се вливат в правителства, които нарушават принципите на правовата държава. ЕС не е касичка- крава и правителствата, които не се абонират за нашите общи ценности, не могат да очакват да се възползват от фондовете на ЕС.

ЕНП е твърдо решена да остане водещ защитник на върховенството на закона, така че всички граждани във всички държави членки да се чувстват еднакво защитени от тези, които нападат нашите ценности, включително и собствените си правителства. ЕНП ще гарантира, че механизмът за спазване на принципите на правовата държава не се прилага само по справедлив и безпартиен начин, а се усъвършенства, за да се гарантира неговата адекватност и ефективност.

Ние ще запазим нашите общи традиции и убеждения, нашето културно богатство и нашето езиково многообразие, представено от традиционните национални малцинства. Продължаваме борбата срещу всички форми на дискриминация, противопоставяйки се на расизма, нетолерантността, насилието, престъпленията от омраза и антисемитизма, както и защитата на правата на ЛГБТК+ и тези на малцинствата. Ние се застъпваме за религиозна свобода. Ние се застъпваме за външната политика на ЕС, която ясно показва, че онези, които преследват християните, не могат нито да правят добър бизнес, нито да имат добри отношения с Европа.

Националната ни идентичност е отворена, но не и за продан. Каним законните мигранти, които живеят с нас, да станат част от нашата общност, като се интегрират и научат нашите езици и нашите ценности, но се борим срещу продажбата на гражданство на ЕС. Продажба на гражданство на ЕС на най-високата цена е пряка заплаха за нашата сигурност, тъй като оставя Европа под влиянието на всеки олигарх и клептократ, който може да си го позволи. Няма да им позволим да подкопаят значението на нашето гражданство. Искаме да защитим гражданите и нашата демокрация от фалшиви новини и чуждестраннa намеса, включително чрез укрепване на устойчивостта на гражданите, особено в областта на образованието, както и да се осигури достъп до качествена информация. За тази цел искаме платформите на социалните медии да поемат повече отговорност в борбата срещу дезинформацията и в сътрудничество с журналистическите организации, като по този начин засилят проверката на фактите. Невъзможността да се определи истината от лъжата е една от най-големите заплахи за нашата демокрация и за стабилността на нашите общности. Опитите на Путин да пренапише историята и да отвлече вниманието от своите престъпления чрез разпространяване на лъжи трябва да бъдат предотвратени и недвусмислено осъдени. Трябва да осигурим силна устойчивост на нашите граждани срещу всякаква форма на пропаганда от страна на Кремъл или срещу всякаква друга чуждестранна намеса.

3.3 Нашата Европа се грижи за нашите семейства и за най-нуждаещите се в обществото

Вярваме в една солидарна Европа, която работи заедно, включва всички, предлага най-добрите условия за създаване на семейство и гарантира, че по-възрастните хора могат да се радват на дълголетие с достойнство. Нашата Европа не се грижи за всичко сама, но не оставя никого настрана. Нашите семейства са нашите корени, нашият дом и нашите котви. Те са стълбът на нашия европейски начин на живот. Във времена на криза младите европейци, техните родители и баби и дядовци се подкрепят взаимно. Семейните връзки са гръбнакът на нашата общност и ние искаме да ги запазим. Ние ще защитаваме европейските социални стандарти, повишаване на жизнения стандарт, укрепване на семействата и борба с детската бедност. В същото време, несигурността на работното място, невъзможността да си позволят жилище и несигурността относно бъдещето твърде често обезкуражава младите европейци да създадат семейство. В ЕС средно, само едно от всеки четири домакинства има деца. Искаме Европа да бъде сигурен дом, където новите семействата могат да растат. Ангажираме се с общоевропейски родителски отпуск, така че младите родители могат да бъдат с новородените си деца и да изживеят заедно първите стъпки на родителството и по-късно лесно да се върнат в професионалния живот с мерки като достъпна имуществена собственост и грижа за децата, както и осигуряване на по-добро качество на обществените услуги. Ние ще защитаваме семейните ценности и ще зачитаме субсидиарността. Семейното право трябва да остане в ръцете на държавите-членки, защото семейният живот трябва да се подкрепя на ниво, което е по-близо до гражданите.

Нашата Европа е общество, което се ръководи от връзките между поколенията и справедливостта. Общество, в което всички възрасти – младежи, родители, семейства, несемейни и по-възрастни граждани – могат да се развиват. Солидарността между поколенията е крайъгълен камък за нашето общество, което подкрепя обмена между поколенията, включително чрез доброволческа дейност.

3.4 „Нашата Европа“ е Европа за гражданите от всички възрасти

Демографските промени ще бъдат огромно предизвикателство през следващия законодателен период. Стратегически въпроси, свързани с пазара на труда, иновациите, здравеопазването и регионалните различия ще трябва да бъдат преодолени. Поради тази причина, важността на този въпрос следва да бъде отразена и в организационната структура на бъдещето чрез важно портфолио и достатъчно ресурси. Въздействието на демографските промени изисква съвместни усилия на различни нива на управление. ЕС може да играе подкрепяща и насърчаваща роля в тази област, включително чрез подходящи структури и финансова подкрепа. ЕС трябва да играе подкрепяща и насърчаваща роля тук. Поради тази причина, заместник-председател на Комисията ще продължи да отговаря за тази междусекторна задача и ще бъде подкрепен/а от подходящи инструменти, като например координираща агенция в рамките на съществуващите структури.

Застаряващото общество е предизвикателство, но виждаме и много възможности. В едно застаряващо общество, ще подкрепим активното остаряване в добро здраве за всички поколения и ще продължим да развиваме „сребърната“, икономика на дълголетието. Възрастните хора все повече формират нашите икономики и започват свой бизнес. Искаме да създадем условия за възрастните хора да могат да се развиват икономически, като се възползват от “дивидента на дълголетието” и от своето ноу-хау и опит. Искаме да преминем от общество на застаряването към общество на дълголетието, като дадем възможности на по-възрастните граждани. Цялостно и равнопоставено участие на възрастните хора, които искат да останат активни на пазара на труда и в политически дейности, достъп до култура, правосъдие, учене през целия живот, цифрова грамотност и финансова грамотност трябва да бъдат гарантирани. Овластяване на хората, така че те да са уверени в управлението на личните си финанси са от ключово значение. Искаме да осигурим фокус върху финансовата грамотност в цифровата ера, за да укрепим нашите семейства и нашето общество. Във все по-дигитализираната финансова среда, ние също така трябва да осигурим на нашите граждани избора между използването на цифрови средства или пари в брой, както и достъпността на финансовите услуги за възрастни хора. Освен това, искаме да инвестираме в благоприятни за всички възрасти и иновативни градове и региони, в които живеят различни поколения.

Ключова задача ще бъде укрепването на Европейската стратегия за полагането на грижи и прилагането на решения за достъпни дългосрочни грижи за възрастните хора и други уязвими лица във всички общности, както и въвеждането на Европейска карта за хора с увреждания, така че правата на засегнатите лица да бъдат признати в цяла Европа. Подкрепяме създаването на Европейска гаранция за възрастните граждани, за да се гарантира социалното им включване и пълноценното им участие в обществото и икономиката. Всички ние застаряваме и ни е грижа за това. Европа я е грижа.

3.5 „Нашата Европа“ подобрява живота на хората чрез иновации в здравеопазването

Като християндемократи ние винаги поставяме благосъстоянието на човека в центъра на нашите действия. Ние сме политическата сила, която постави здравето на първо място в европейския политически дневен ред в последните години, като представи конкретен Европейски план за борба с рака, който предвижда финансиране в размер на 4 милиарда. Това е така, защото знаем, че здравните проблеми надхвърлят националните граници. Ние искаме достъпно и качествено здравеопазване за всички граждани, независимо от социалноикономическия им статус или мястото на пребиваване откъдето идват. Намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването трябва да бъде основна мисия на ЕС. За тази цел, е от решаващо значение да се премахне разликата в заплащането, за да се спре изтичането на здравни специалисти от някои европейски региони, особено в селските райони.

Искаме да създадем истински Европейски здравен съюз, който да бъде подготвен и оборудван за справяне с трансгранични заплахи, подобряване на устойчивостта на нашите здравни системи и тяхната оперативна съвместимост, да обучаваме най-добрите лекари и медицински сестри, да диверсифицираме веригите си за доставки и да създаваме стратегически запаси да се предотврати недостигът на лекарства и медицински изделия и те да станат достъпни за всеки гражданин. Искаме също така да станем световен лидер в областта на медицинските изследвания и фармацевтичните иновации като същевременно се увеличава достъпът до клинични изпитания, особено за борба с редки детски болести като рак, които не получават достатъчно финансиране за научни изследвания. Искаме да удвоим бюджета на ЕС за научни изследвания за  периода 2024-2027 г., като същевременно се определя цел от 4% от европейския БВП да се отделят за научни изследвания и иновации до 2030 г.

Искаме Европа да се превърне в световен център на иновациите в здравния сектор, като използва потенциала на големите данни и изкуствения интелект за технологични открития на бъдещето, както и разработихме за рекордно кратко време ваксината COVID-19 с помощта на технологията mRNA. Европа трябва веднъж отново да се превърне в световна лаборатория, в която се провеждат основани на доказателства политики и разпоредби дават възможност за разработване на най-добрите иновации и лекарства. Като се гарантира пълното изпълнение на Плана за борба с рака, искаме да направим следващата стъпка и да разработим Европейски план за борба с болестта на Алцхаймер, деменцията и болестта на Паркинсон. Ние ще стартираме Европейски план за сърдечносъдово здраве, тъй като сърдечносъдовите заболявания са най-големият убиец в ЕС. Този план следва да включва Европейски център за знания и да насърчава общата проверка на здравето на сърдечносъдовата система и диабета, тъй като 85% от хората, живеещи с диабет, умират от сърдечносъдово заболяване. В светлината на нашето застаряващо общество инвестициите в здравословно дълголетие са най-добрият начин да се намали тежестта на застаряването върху бюджета и да се направи така, че по-дългият ни живот да бъде и  по-здравословен.

Знаем, че физическото благополучие не е всичко, което е свързано със здравето. Психичното здраве е също толкова важно, тъй като европейците все по-често изискват достъпна и качествена психологическа подкрепа. Ето защо се ангажираме да стартираме план за действие на ЕС за психичното здраве, за да  гарантира, че всички нуждаещи се европейци имат достъп до подходяща психологическа помощ, докато премахнем  стигмата, която често се свързва с психичните заболявания.

3.6 Нашата Европа е готова за нови предизвикателства

Нашата Европа се концентрира върху най-важното, никога не губи от поглед голямата картина и винаги се бори за това, което е важно. Много социалисти първоначално бяха скептични към европейското обединение, Зелените дори се опитаха да предотвратят въвеждането на единния пазар и някои либерали нанесоха сериозни щети на демократична Европа в решаващ момент, а дори да  не споменаваме десните популисти, които днес искат да унищожат нашата Европа. Ние от ЕНП заставаме за силен и ефективен ЕС, който успешно ще ръководим в бъдеще.

За да се справи с огромните предизвикателства в един размирен свят, ЕС трябва също така да подобри своите институции. Искаме да направим ЕС по-способен да действа, по-ефективен, по-силен и по-демократичен. В същото време държавите-членки ще продължат да имат правото да решават кои компетенции трябва да притежава ЕС и кои могат да бъдат прехвърлени обратно. За тази цел искаме през следващите години да имаме европейска конвенция, на която да обсъдим и да вземем решение за евентуални подобрения на Договорите. Също така ще продължим да разработваме стратегии за да се подобри близостта на ЕС до неговите граждани, като в този процес се включи гражданското общество. Ние държим на обещанията за присъединяване към ЕС и на перспективната стратегия за разширяване за Украйна, Западните Балкани, Молдова и Грузия. Всяка страна-кандидатка трябва също така да бъде готова за членство. Трябва да предприемем междинни стъпки и по-тясно сътрудничество в предоставянето на кандидатите най-добрата възможност/позиция да се присъединят.

Смятаме, че всички страни кандидатки трябва да бъдат обвързани с едни и същи правила по пътя към пълното членство. Ние не искаме безкраен процес, но всички критерии за присъединяване (Копенхаген критериите) трябва да бъдат ясно изпълнени, за да може ЕС да се разшири. Всяко решение трябва да се основава на конкретни резултати, предоставени от страните кандидатки. Оценяваме всеки кандидат въз основа на неговите заслуги, зачитане на демократичните институции, върховенството на закона и защитата на правата на човека, както и добросъседските отношения с всички държави-членки на ЕС. Това са минималните предпоставки за всяка държава, която има желание да се присъедини към ЕС.

Макар да признава, че настоящата политическа ситуация в Турция изключва възможността за присъединяването на Турция към ЕС, ние вярваме, че надграждането на съществуващия митнически съюз и улесняването на визовия режим може да проправи пътя към европейското  призвание и да послужи като сигнал за подновяване на положително партньорство между ЕС и Турция.

От години подкрепяме беларусите в борбата им за демокрация и свобода и ще продължим да подкрепяме народа на Беларус и неговите демократични лидери в борбата им срещу режима на Лукашенко. След като се случи демократичният пробив, Беларус също трябва да могат да влязат в европейския път на мира и просперитета.

IVДа изградим Европа заедно

Европа е нашият дом. Ние, европейците, имаме дълга история на обединение. От опустошения, причинени от авторитарни режими, ние запретнахме ръкави, възстановихме свободата си и обединихме Европа. Заедно ние направихме възможен нашия невероятен успех. Но нищо не е перфектно и всичко може да се подобри. И точно това са следващите европейски избори. за това как ще изглежда Европа през 2030 г. Като ЕНП ние имаме ясна визия за това как  Европа трябва да изглеждат през 2030 г. Искаме повече единство, сигурност и просперитет. За да постигнем това, се нуждаем от ценности и лидерство. Това е, което ЕНП, под ръководството на Европейската комисия председател Урсула фон дер Лайен, заместник-председателите и комисарите на Комисията на ЕНП, Групата на ЕНП в Европейския парламент и членовете на ЕНП в Съвета, показа през последните пет години. Ръководството на ЕНП обедини Европа, като изработи обща ваксина, обща икономическо възстановяване и общи санкции срещу Русия, както и чрез даване на надежда на Украйна заедно. Изграждаме мостове там, където другите само създават разделения. Имаме план за Европа, която поема отговорност за всички граждани, за нашите икономики, семейства, жени и младежи и нашите възрастни хора. За Европа, която пази нашата планета и се конкурира смело в света, защитава своите граждани и винаги поставя хората на първо място.

Нека направим Европа сигурен и добър дом за хората!