Мария Габриел - Европейски Парламент
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП

„Повече за повече”- Финансирането на доверителните фондове на ЕС трябва да е обвързано с постигането на по-добри резултати от третите страни

Създаването на Доверителния фонд на ЕС за Африка, който се финансира главно от 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), е новаторско решение. В същото време досегашните 11 програми на ЕФР не бяха достатъчни, за да се предвиди и предотврати настоящата миграционна криза.  Ето защо е необходимо интелигентно и добре обмислено финансиране, което може да се постигне чрез създаването на глобален фонд, обединяващ ресурси от различни обществени и частни донори. Необходимо е да помислим за начините, по които този фонд да придобие наистина глобално измерение. Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент по въпросите на евро-средиземноморските отношения и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел по време на пленарен дебат с комисар Кристалина Георгиева относно финансирането на два нови доверителни фонда на ЕС за Сирия и Африка.

 

Двата доверителни фонда, създадени наскоро от Европейската комисия в отговор на миграционната криза, имат за цел да подпомогнат третите страни за по-добро управление на миграционните потоци и да благоприятстват сигурността в региона. Дебатът засегна въпроса за вноските на държавите-членки на ЕС в тези фондове.

 

Като ключов момент Мария Габриел подчерта предприемането на ефективни превантивни мерки. Според нея фондовете трябва да подсилят капацитета на третите страни отвъд настоящата кризисна ситуация, така че да бъде възможно да се предотвратят следващи кризи.

 

На следващ ред Мария Габриел наблегна на необходимостта от реализирането на конкретни резултати,  което може да се постигне чрез насочване на помощта на ЕС в ограничени на брой, но ключови приоритети.  От друга страна е нужно засилване изпълнението на взаимните задължения по отношение на целените резултати както на донорските страни, така и на партньорите чрез изработване на критерии за оценка на напредъка – т.е. време е за прилагане на принципа „повече за повече”.

 

„Необходимо е държавите-членки да изпълнят обещанията си за финансиране на тези фондове, преди да изискат от африканските партньори поемането на нови ангажименти. Полагането на допълнителни усилия и извличането на поуки от миналото са нужни повече от всякога. Миграцията не бива да остава сивата зона на сътрудничеството на ЕС с африканския континент”, подчерта в заключение зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Предишна статияРазвитието на предприемачеството може да помогне на Европа да излезе от кризата
Следваща статияЕвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова се застъпи за ясни правила в интернет пространството