Мария Габриел
Мария Габриел ГЕРБ/ЕНП - зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП
Нуждаем се от точен график на всички настоящи предложения в областта на миграцията и европейско сътрудничество в борбата с тероризма

 

 

Зам.-председателят на Групата на ЕНП и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в ЕП Мария Габриел участва в дебат с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и представител на люксембургското председателство на Съвета относно подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет. Държавните и правителствени ръководители от ЕС се срещат на 17 и 18 декември, за да обсъдят въпроси, приоритетни за политическия дневен ред на ЕС, основните сред които са борбата срещу тероризма и настоящата миграционна криза. Тази среща бележи края на една година, в която държавните и правителствени ръководители трябваше да водят редовен диалог за преодоляване на политическите различия под надзора на Европейския парламент.

 

Мария Габриел, чиято работа обхваща тези важни въпроси като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи припомни, че предстоящото заседание е повод да бъде направена оценка на постигнатия през годината напредък и да се очертаят бъдещите насоки.

„Общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие полага усилия да се справи с миграцията и тероризма. Ние трябва да го защитим от тези, които използват страха и предлагат прекалено опростени решения“, подчерта тя.

 

Във връзка с миграцията Мария Габриел наблегна, че ЕС бележи нов етап от развитието си по отношение на обща миграционна политика. Сред примерите в тази връзка са увеличението на бюджета на Фронтекс с цел по-доброто подпомагане на държавите членки за защита на границите, операцията „София“ за борба с контрабандата на мигранти и незаконната миграция, срещите на върха в Ла Валета и срещата на високо равнище за маршрута през Западните Балкани, както и предложението за нова Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Сега трябва да се договори точен и публично достъпен график за изпълнение на тези предложения през идващата година.

 

По отношение на борбата срещу тероризма, ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в ЕП призова за конкретни мерки.

„Трябва да спрем да мислим в контекста на националната сигурност Никоя държава членка не може в наши дни да гарантира сама своята сигурност. В същото време, по-тясното европейско сътрудничество не предполага по-малко отговорност от държавите-членки. Трябва да гарантираме автоматизираната обмяна на информация между националните и европейски база данни, използването от държавите членки на базата данни на Европол за чуждестранните бойци, по-активна позиция по отношение на изработването на позитивни послания срещу радикализацията и бързото прилагане на Директивата за резервационните данни на пътниците“, подчерта Мария Габриел.

 

В заключение тя наблегна на необходимостта от сътрудничество с трети страни, откроявайки четири ключови аспекта.

„ЕС не раздава празни чекове на трети страни. Трябва да се окаже допълнителна подкрепа на Ливан и Йордания. Следва да предвиждаме развитията в Северна Африка и района на Сахел. Накрая, имаме нужда от повече конкретни стъпки за постигане на напредък в борбата срещу трафика на мигранти „, обобщи зам.-председателят на Групата на ЕНП.