Мария Габриел и Антонио Таяни

Ключовите елементи са дългосрочна стратегия, ангажираност и надеждни партньори

Копенхаген – Необходимо е Европейският съюз да изгради стратегическа визия за развитие на Средиземноморския регион и да участва по-активно в разрешаването на тлеещите конфликти в него. Настоящата бежанска криза ни показва, че тези конфликти могат да имат драматични последици за цяла Европа. Това заяви Мария Габриел, ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения, която председателства кръгла маса относно положението в Средиземноморието заедно със зам.-председателя на Европейския парламент Антонио Таяни,съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Домакин на събитието бе бившият датски външен министър Пер Стиг Мелер.

Мария Габриел акцентира на необходимостта ЕС да работи за изграждането на острови на стабилност.

„Трябва да се придържаме към подхода на диференциация в Европейската политика за съседство. За страни като Йордания или Либия, или пък такива като Тунис, където сме свидетели на положителни тенденции на развитие, са нужни допълнителни усилия и подкрепа от страна на ЕС”,

настоя зам.-председателят на Групата на ЕНП. Тя призова за разработването на такива инструменти, които да подпомогнат развитието на средиземноморските страни в политически, икономически и социален аспект. Според нея ЕС трябва да участва активно в разрешаването на конфликтите в региона, за да бъде предотвратено тяхното разрастване и разпространяването им в съседни държави.

На следващо място Мария Габриел обърна внимание на нуждата от намиране на стратегически партньори в района с цел стабилизирането му.

„Трябва да направим всичко възможно за изграждането на стратегически партньорства, базирани на общи интереси и доверие, което от своя страна включва поемането на конкретни ангажименти от нашите партньори. Такива партньори следва да търсим в лицето арабските страни и възможно повече страни от Африканския съюз”,

подчерта тя. Позицията й беше споделена и от бившия датски външен министър Мелер, който специално наблегна на необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Африканския съюз.

В контекста на настоящата миграционна криза, Мария Габриел настоя още за разследване и залавяне на организираните престъпни групи, превеждащи нелегални имигранти. Нужни са решителни действия за разследване и пресичане на тези престъпни групировки, както и засилване на ролята на Фронтекс и Европол.

„ЕС трябва да изгради такава стратегия, която балансира хуманитарните аспекти на миграционната криза и сигурността. Нашата стратегия в краткосрочен план не трябва да поражда нестабилност в средносрочен или дългосрочен план”, призова в заключение зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Дебат за сигурността в Средиземноморието
Дебат на високо ниво за сигурността в Средиземноморието