Vladimir Urutchev
Млади професионалисти от ядрената столица на България – гр. Козлодуй и ученици от Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, победители в образователно-технологичния хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”, бяха на работно посещение в Брюксел по покана на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев.

Младежите се запознаха отблизо с работата на европейските институции, с ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения в ЕС, както и с основните ценности, върху които се крепи ЕС – защита на човешките права и свободи, солидарност,  демокрация и върховенство на закона.

 

Vladimir UrutchevОсобен интерес предизвика темата за борбата с климатичните промени и прехода към ниско-въглеродна икономика. Владимир Уручев запозна младата аудитория с предизвикателствата и перспективите пред енергийния сектор в Европа и прехода към чиста енергия за всички. В тази връзка той разясни приетите наскоро мерки от пакета “Чиста енергия за всички европейци”, както и обявената в края на месец ноември дългосрочна стратегическа визия на за Европейската комисия за климатично неутрална икономика до 2050 г. – „Чиста планета за всички“. Vladimir UrutchevУручев подчерта, че пътят към неутрална спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в редица области – енергийна ефективност, ВЕИ, кръгова и биоикономика, свързана мобилност, енергийна инфраструктура и междусистемни връзки и др.

Vladimir Urutchev

В рамките на работното посещение младежите имаха възможност да посетят високия 102 метра Атомиум, построен за световното изложение Експо’58 в Брюксел, като монумент на използването на ядрената енергия за мирни цели и за целите на науката.