Andrey Novakov
В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“. Конкурсът цели насърчаване и развитие на предприемаческия дух сред младите хора във Врачанска област. Право на участие в конкурсната надпревара имат над 16-годишни ученици и студенти.

Партньори в инициативата са Община Враца, Община Козлодуй, Община Бяла Слатина, Община Оряхово, Община Мизия, Младежки център – Враца, Младежки дом – Враца.

Участниците следва да представят своите предприемачески идеи в четири направления – култура и туризъм; климат и околна среда; образование и обучение; цифровизация. Съставът на отборите е от петима души – 4 участници и 1 ментор (учител/преподавател). Отборът от ученици или студенти следва да изпрати своята предприемаческа идея в рамките на 3-минутно видео на имейл: mariya.doncheva@andreynovakov.eu до 12 септември 2022 г.

Основни критерии за оценка са иновативност, реалистичност на предприемаческата идея, устойчивостта й във времето, оценка на риска, обвързаността й с устойчивото развитие на Врачанска област, както и успешното й представяне.

Събитието по представяне на предприемаческите идеи и награждаване ще се състои на 8 октомври 2022 г. Специално сформирано за целта жури ще определи победителите.

Наградата в четирите подгрупи ще бъде посещение на Европейския парламент в Брюксел.

За контакт: 0884 800031 – Мария Дончева, сътрудник на евродепутата Андрей Новаков mariya.doncheva@andreynovakov.eu


Регламент на конкурса:

Очакват се предприемачески идеи в сферата на култура и туризъм; климат и околна среда; образование, обучение; цифровизация.

Право на участие в конкурса имат над 16-годишни ученици и студенти.

Състав на отборите: по 4 участници и 1 ментор (учител/преподавател).

Отборът представя своята предприемаческа идея в рамките на 3-минутно видео, като изтъкне устойчивостта й във времето, възможните рискове и самоиздръжка.

Всеки отбор посочва имената, годините, класа или курса, учебното заведение на участниците, както и имената на учителя или преподавателя, имейл адрес за контакт.

Проектите не следва да са участвали в други състезателни форми и да са обвързани с договор за авторски права към трети лица.

Критерии за оценка:

– Иновативност

– Реалистичност на предприемаческата идея

– Устойчивост във времето

– Оценка на риска

– Идеята е обвързана с устойчивото развитие на Врачанска област

– Представяне на предприемаческата идея пред публика

Краен срок за изпращане на видеата: 12 септември 2022 г. (имейл: mariya.doncheva@andreynovakov.eu)

Наградата за най-добрите отбори ще бъде посещение на Европейския парламент в Брюксел.

Събитието по представяне на предприемаческите идеи и награждаване ще се състои на 8 октомври 2022 г. Специално сформирано за целта жури ще определи победителите.Andrey Novakov