Eva Paunova - Brussels
Ева Майдел ГЕРБ/ЕНП

„Механизмите за възстановяване на банките от несъстоятелност трябва да защитят депозитите, като същевременно запазят средствата на данъкоплатците.“
Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Паунова по време на дебат с Елке Кьониг, председател на Единния борд по преструктуриране.

Дискусията се състоя в рамките на заседание на Комисията по икономически и парични въпроси, провело се в четвъртък, 28 януари  2016г., в Европейския парламент в Брюксел.

 

Бордът управлява Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), който е един от основните стълба на Европейския банков съюз. Целта му е да взима решения за преструктурирането на банки, изпаднали в криза, като според българския евродепутат „е важно да се справяме със случаите на несъстоятелност, без да се създава излишна тежест от спасяването на финансовите институции.“

 

Ева Паунова се обърна към г-жа Кьониг със запитване относно създаването и функционирането на фонда, който ще предоставя допълнителни средства в случай, че акционерите на банката, кредиторите и държавата не могат да избегнат фалит.

Тя призова за внимателен подход към предложенията за мостово финансиране на този фонд чрез принос от самите страни-членки.

„Всяко обединение на национални ресурси изисква предварително намаляване на опасностите в банковата система“, подчерта Паунова.

 

В рамките на заседанието, по време на изслушване на европейските органи за финансов надзор, българският евродепутат също представи позицията на Групата на Европейската народна партия относно създаването и прилагането на правилата за управлението на единния финансов пазар.

„За да предотвратим бъдещи кризи е нужно да създаваме прозрачно и функционално законодателство, да осигурим последователното прилагане на едни и същи основни технически правила и ранното установяване на рискове в системата“, отбеляза Ева Паунова.