Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Новата програма „Правосъдие” (2021 – 2027 г.) ще насърчава ефективността на съдебните системи в ЕС и сътрудничеството между тях по граждански и наказателни дела.

Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, след като програмата получи зелена светлина от Правната комисия и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

„С вота си с колегите в двете ресорни комисии на ЕП потвърдихме решимостта този важен инструмент в защита на справедливостта, правата и ценностите на ЕС да започне да се прилага максимално бързо”, изтъкна Радев.

Като докладчик от страна на групата на Европейската народна партия в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи той взе участие в преговорите по споразумението между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

„С финансов ресурс от 305 млн. евро програма „Правосъдие” е част от нов фонд в бюджета на ЕС, който включва и програма „Граждани, равенство, права и ценности”. Средствата ще могат да се използват за техническа и административна помощ, за подготвителни, мониторингови, контролни, одитни и други дейности, които защитават и укрепват фундаментални ценности като човешките права, върховенството на закона, свободата, демокрацията, равенството”, обясни Емил Радев.

По думите му 27% от бюджета на програма „Правосъдие” за следващите седем години са предвидени в подкрепа на съдебното сътрудничество.

„Същият дял от заложеното финансиране ще бъде насочен и за улесняване на ефективен и недискриминационен достъп до правосъдие за всички. 36% от сумата ще се вложат в съдебното обучение и повишаването на правната култура, а останалите 10% ще се използват като допълнителен ресурс за подпомагане на дейностите по основните приоритети”, обясни българският евродепутат.

„Изграждайки общото пространство на правосъдие, ЕС постигна много, но живеем във време, в което не липсват сериозни глобални предизвикателства. Европейските общества, за съжаление, продължават да се сблъскват с екстремизъм, радикализъм, все още има разделителни линии, които не можем да преодолеем и които безусловно изискват всички държави-членки да полагат повече усилия в името на върховенството на закона, независимата съдебна власт, взаимното признаване и доверие”, категоричен бе Радев.

Той допълни, че в контекста на програма „Правосъдие” и целта да се насърчава ефективното прилагане на правните инструменти на ЕС се разглежда и развитието на електронното правосъдие.

„В съвременната действителност по-активното използване на електронни средства дава възможности за по-ефикасни съдебни производства, за по-широк достъп на гражданите и бизнеса до правосъдие”, каза още Радев, който е зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и член на Правната комисия в ЕП.