Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП по време на провелия се във Варна регионален форум на тема „Бизнес и инвестиции”. Събитието, организирано от Предприемачи ГЕРБ и Фондация „Ханс Зайдел”

Нова европейска директива, приета наскоро от Европарламента, предлага „спасителен пояс” на задлъжнелите предприятия.
Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на провелия  се на 20 април във Варна регионален форум на тема „Бизнес и инвестиции”.

Събитието, организирано от Предприемачи ГЕРБ и Фондация „Ханс Зайдел”, събра в морската столица над 100 представители на бизнеса. Пред присъстващите варненският евродепутат представи новите правила, които предвижда директивата за превантивно преструктуриране, втори шанс, процедурите по несъстоятелност и освобождаване от отговорност.

„Директивата ще ограничи ненужната ликвидация на жизнеспособни предприятия, особено на малки и средни фирми. С новите разпоредби те няма да понасят разходи, които са непропорционално по-високи от тези, пред които са изправени по-големите предприятия, и ще могат да се възползват от по-ефикасните производства по преструктуриране. Що се отнася до опрощаването на задължения, директивата е стъпка напред в правилната посока, така че бизнесът да бъде улеснен”, убеден е Емил Радев, който е доктор по право и автор на книгата „Оздравителният план” –  първото и засега единствено цялостно изследване на правната природа на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

Евродепутатът акцентира върху необходимостта от механизми за ранно предупреждение, известяващи длъжниците, че спешно трябва да извършат определени видове плащания.

„Те трябва да имат и достъп до мерките за превантивно преструктуриране, ако съществува риск да изпаднат в несъстоятелност”, разясни Радев.

По думите му едно от важните нововъведения в директивата засяга налагането на мораториум.

„Длъжниците, които договарят план за преструктуриране със своите кредитори, ще могат да се възползват от спирането на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение. Това ще даде глътка въздух по време на преговорите по плана”, смята евродепутатът.

Директивата предвижда още в помощ на малките и средни предприятия държавите-членки да предоставят на разположение списък с практически указания за изготвяне на плановете за преструктуриране, съгласно националното право. За да бъде приет, всеки план трябва да бъде  подкрепен от мнозинството от засегнатите страни от гледна точка на размера на вземанията или интересите, стана ясно по време на форума.

Емил Радев отбеляза, че новият европейски закон обръща специално внимание на защитата на работниците, чиито права не трябва да бъдат засегнати от процедура за превантивно преструктуриране.

Emil Radev„Новите и междинни финансирания пък не могат да бъдат обявени за нищожни, унищожаеми или неприложими в последващо производство по несъстоятелност, с изключение на случаите на измама, недобросъвестност и конфликт на интереси”, подчерта евродепутатът. Той информира, че се въвеждат и разпоредби относно задълженията на управителите на дружества в несъстоятелност.

 

„В много държави на обявените в несъстоятелност, но почтени предприемачи, им отнема над 3 години да получат опрощаване на задължения и да започнат отново дейност. В резултат на несъществуващи или неефикасни законови рамки те са принудени да се преместят в други страни и след определен разумен срок да подновят работа, но за сметка на значителни допълнителни разходи”, коментира още Радев по повод новите разпоредби относно възможността да бъде даден втори шанс на бизнеса.Emil Radev

 

„Предприемачите не могат да се възползват ефективно от втори шанс, ако трябва да преминат през отделни производства с различни условия на достъп и срокове за опрощаване на задължения. Ето защо директивата предвижда възможност за консолидирането на тези задължения в едно производство. Тя не включва обвързващи правила относно свръхзадлъжнялостта на потребителите, но чрез мое законодателно предложение с нея се препоръчва на държавите-членки в най-кратки срокове да започнат да прилагат разпоредбите за опрощаване и на техните задължения”, отчете Емил Радев, който от години работи да се сложи край на т. нар. „вечни длъжници” у нас.

 

„Искрено се надявам да не се налага да използвате разпоредбите в новата директива, но тя определено може да помогне да спасите бизнеса си, вместо да стигате до ликвидация”, увери присъстващите предприемачи Емил Радев.