Mariya Gabriel and Emil Radev
Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП, Мария Габриел и Емил Радев - България в Шенген

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение относно създаването на Системата за Влизане/излизане, която има за цел да допринесе към увеличаване сигурността на европейските външни граници.
По-конкретно, новата система ще замени настоящата практика на ръчно подпечатване на паспортите с електронно отчитане на това кой влиза на територията на Европейския съюз, с какъв документ за самоличност, както и в колко часа през кое КПП.
Целта е да бъдат засичани лицата, пресрочили разрешения им кратък престой, разкривана самоличността на лицата без документи, както и записване на откази за влизане.

Продължителността на престоя ще се изчислява с калкулатор, който, по първоначалното предложение на Европейската комисия, трябваше да взима предвид единствено влизането и излизането от Шенгенското пространство, изключвайки престоя в България и в другите държави-членки на ЕС, които не са част от Шенген, от изчисляването на позволения престой на дадено лице.

В хода на преговорите по досието, българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел и Емил Радев си сътрудничиха тясно с основния преговарящ от страна на ЕП, който е от същото политическо семейство на Европейската народна партия като тях. С общи усилия и въпреки някои негативни настроения в рамките на преговорите, те успяха да гарантират въвеждането на единно калкулиране на престоя на граждани на трети държави на територията на целия ЕС, включително и България.

По този начин ще бъде премахната пробойна в европейската и българската сигурност, позволяваща на гражданите на трети държави да излизат от шенгенски държави в България и да се връщат обратно в шенгенски страни, изкуствено удължавайки позволения им краткосрочен престой в Шенген, без да напускат територията на Европейския съюз.

Изходът от преговорите е голяма победа за България, която, въпреки че официално не е член на Шенген, прилага шенгенското законодателство и изисквания.

С изчисляването на престоя в България с шенгенска виза или въз основата на безвизово споразумение в единното калкулиране на краткосрочното пребиваване на територията на ЕС на граждани на трети държави, Европейският съюз предприема решителна стъпка напред в практическото включване на България в засиленото сътрудничество между шенгенските държави.

Това е продължение на друг успех, постигнат след продължителни преговори – включването на България в Европейската гранична и брегова охрана, която дори бе официално открита на КПП Капитан Андреево през ноември 2016г.

Споразумението за Системата за Влизане/Излизане ще бъде одобрено от Комисията по правосъдие и вътрешни работи на ЕП през юли т.г., като гласуването в пленарна зала се очаква да бъде през есента. Системата ще започне да функционира не по-рано от 2020г.