Asim Ademov - European Food Forum
Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП

Европейският парламент гласува резолюцията по стратегията „От фермата до трапезата“ на последната сесия през октомври, но част от депутатите предлагат и настояват Европейската комисия да направи всеобхватна оценка на въздействието на стратегията върху селското стопанство и продоволствената сигурност на ЕС.

В резултат от проведените дискусии имаше различни мнения и бяха очертани и слабите страни на стратегията.

Asim Ademov

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов коментира:

„Една от важните точки е, че ние смятаме, че постигането на справедлива, здравословна и екологосъобразна система не трябва да бъде единствено за земеделските стопани. Това е много важно да се знае. Тези от нас, които отправихме критики към стратегията, според нас земеделските стопани са натоварени да направят допълнителни разходи, свързани с прехода към ниско въглеродна икономика. В текста на резолюцията огромната тежест за изпълнението на целите пада върху фермерите, а не се разпределя равномерно върху цялата агрохранителна верига. Ние смятаме изпълнението на стратегията в този и вид без проведена оценка на въздействието рискува да доведе до значителни загуба на производство в Европейския съюз, до спад на доходите на фермерите, повишение на цените на храните за потребителите и не по-малко важно – прекомерна зависимост от вноса. Така че не може да си позволим поемането на такъв риск за продоволствената сигурност особено на фона на задълбочаваща се енергийна криза в ЕС, която засегна земеделските стопани  с повишаване на цените на торовете, а вече е на път да засегне европейските потребители с повишени цени на хранителни продукти.“

Евродепутатите правят и допълнителни препоръки към стратегията. Те настояват за мерки срещу прекаленото потребление на месо и за регламентиране на максималните нива на захар, сол и мазнини в някои преработени храни. Депутатите също така искат да се ограничи използването на пестициди, за да се защитят насекомите, които опрашват растенията, и биоразнообразието като цяло. Те призоват отново за прекратяване на използването на клетки в животновъдството.

Асим Адемов коментира още, че депутатите подкрепят  стратегията, но трябва да се изпипат всички детайли, за да не случат техните опасения.

Стратегията „От фермата до трапезата“ трасира пътя, по който ще се развива земеделието, предстои  след това да се настроят националните планове, казва още Асим Адемов.


ℹ Цялото интервю с българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП – чуйте в аудио файла ⬇